Թոմ  Սոյերի արկածները 

Թեստ  4 

Մարկ Տվեն
Թոմ  Սոյերի արկածները 

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց: Նա միշտ իրեն դժբախտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շաբաթվա տանջանքները դպրոցում: Նա այդ օրը ցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ. գերության  մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում: Թոմը պառկած մտածում էր: Հանկարծ նա ցանկացավ հիվանդ լինել. Այդպիսով կարող էր դպրոց չգնալ և տանը մնալ: 

Այստեղ ինչ-որ անորոշ հնարավորություն կար: Նա ինքն իրեն ստուգեց: Ոչ մի տեղը չէր ցավում: Նորից ստուգեց: Այս անգամ թվաց, թե փորացավի նշաններ կան, և նա դրանց հետ որոշակի հույս կապեց: Բայց շուտով այդ նշանները թուլացան և հետզհետե ամբողջովին անհետացան: Թոմը նորից սկսեց մտածել: Հանկարծ մի նոր բան հայտնաբերեց: Վերևի ատամներից մեկը շարժվում էր: Դա արդեն մեծ բախտ էր: Որպես սկիզբ նա ուզում էր տնքալ, երբ մտածեց, որ եթե սկսի այդ պատճառաբանությամբ, մորաքույրն այդ ատամը կքաշի, և դա ցավ կպատճառի: Նա որոշեց ատամը պահել որպես պահեստային  ցավ և ուրիշ պատրվակ գտնել: Որոշ ժամանակ ոչ մի բան չգտավ, հետո հիշեց բժշկի պատմած մի հիվանդության մասին, որ մեկին մի քանի շաբաթով անկողին էր գցել՝ միաժամանակ սպառնալով մատի կորստով: Նա վերմակի տակից հանեց ոտքը սկսեց ուսումնասիրել վիրավոր մատը:  Բայց այդ հիվանդության նշանները չգիտեր: Այնուամենայնիվ արժեր փորձել, և նա սկսեց եռանդով տնքալ: Իսկ Սիդը շարունակում էր անտեղյակ մնալ ու քնել: Թոմն ավելի խորը տնքաց, և նրան թվաց, որ մատն իրոք ցավում է: Ոչ մի արձագանք Սիդի կողմից: Մինչ այդ Թոմի շունչը կտրվեց: Նա մի փոքր հանգստացավ, ուժ հավաքեց ու տնքոցների հիանալի մի շարք արձակեց: Սիդը շարունակում էր խռմփալ: Թոմի համբերությունն սպառվեց: Նա կանչեց՝ Սի՜դ, Սի՜դ, և եղբորը շարժեց: Դա ազդեց, և Թոմն սկսեց դարձյալ տնքալ: Սիդը հառաչեց ձգվեց հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց: Թոմը շարունակում էր տնքալ: Սիդը ձայնեց նրան. 

– Թո՜մ, լսի՜ր, Թո´մ: 

Պատասխան չկար: 

– Լսի՜ր, Թո´մ, ի՞նչ է պատահել, Թո´մ: 

Նա շարժեց եղբորը՝ մտահոգ նայելով դեմքին: 

– Թո՜ղ, Սի´դ, հանգիստ թող ինձ: 

– Ի՞նչ է պատահել, Թո´մ, գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ: 

– Ո՜չ, հարկավոր չէ. գուցե կամաց-կամաց անցնի, ոչ մեկին մի՛ կանչիր: 

– Բայց ես պարտավոր եմ: Այդպես մի տնքա, Թո´մ, սարսափելի է: Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ դու այդ վիճակում ես: 

– Ժամե՜ր, ա՜խ, ինձ ձեռք մի´ տուր, Սի´դ:
Բայց Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:  Այժմ Թոմն իսկապես տառապում էր. այնպես լավ էր նրա երևակայությունն աշխատում, և այնքան բնական էին նրա տնքոցները:

 

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը: 

դժբախտ

շաբաթվա

համբերությունն

փորձել


2. Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.


    ա/ դժբախտ              բախտավոր
    բ/ ատելի                   երկրպագելի, սիրելի
   գ/ հիվանդ                 առողջ
   դ/անհետանալ         հայտնվել

3.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող հետզհետե  բառը:  

     ա/ աստիճանաբար
     բ/   կարգին
     գ/ ավելի ուշ
     դ/շատ ուշ 

4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա/ դժբախտ-պարզ բարդ
բ/ փորացավ-բարդ
գ/ մորաքույր-բարդ
դ/ հիվանդություն-ածանցավոր 

5.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված. 

ա/ վերմակ-ածական, գոյական
բ/  նշան-գոյական
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական  

6.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:


  Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:


ա/ հագուստները
բ/ մորաքույրը
գ/ Սիդը 
դ/ իր 

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:
պատմողականա նախադասություն

Որոշ ժամանակ ոչ մի բան չգտավ, հետո հիշեց բժշկի պատմած մի հիվանդության մասին, որ մեկին մի քանի շաբաթով անկողին էր գցել՝ միաժամանակ սպառնալով մատի կորստով:

բացականչական նախադասություն

շ

– Ժամե՜ր, ա՜խ, ինձ ձեռք մի´ տուր, Սի´դ:  

8.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.


ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել – որոնել
գ/ լսել – ականջ դնել
դ/բնական – արհեստական 

9.Վերնագրի´ր տեքստը: 

Թոմի անակնալ հիվանդությունը:


 10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:    

  Լրացրո՛ւ  դրանք:  Սիդը հառաչեց, ձգվեց, հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց:

11.Գրի´ր  մեկ բառով.

ա/ մոր քույրը                  մորաքույր

բ/ միտք անել                  մտածել
գ/ ման գալ                      որոնել

դ/ որոշում կայացնել  որոշել

12.Ինչո՞ւ էր երկուշաբթի օրերը Ջելսոմինոն իրեն դժբախտ զգում: 

Որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շաբաթվա տանջանքները դպրոցում:

   
13.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերը: Տեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը: 

Գրության մեջ  լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում

14.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել:  

Այդպիսով կարող էր դպրոց չգնալ և  մնալ տանը: 

15.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասին, որովհետև 

̀
ա/ հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ/պահում էր որպես պահեստային ցավ
գ/չէր մտածել այդ մասին
դ/ մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել էր 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Ջաննի Ռոդարի: Երկիր, որտեղ ոչ մի սուր բան չկա

Без названия (2)

Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել:   Ճամփորդեց-ճամփորդեց, մի օր էլ հայտնվեց այնպիսի երկրում, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար:  Տներն այդ երկրում կառուցված էին առանց սուր անկյունների, նրանք կլոր էին:  Շենքերի տանիքներն էլ էին կլոր: Ճանապարհի կողքին, որտեղով քայլում էր Ջովանինոն, թփերի ու վարդերի պուրակ կար: Ջովանինոն  որոշեց մի վարդ  քաղել և զարդարել իր   բաճկոնը: Նա   զգուշությամբ ուզում էր պոկել վարդը, որպեսզի մատը չծակի, բայց տեսավ, որ վարդը փուշ չունի, ուրեմն՝  իր մատը չի ծակի:  Այդ ժամանակ թփերի ետևից հայտնվեց քաղաքային պարեկը և ժպտալով հարցրեց Ջովանինոյին.

-Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի  կարելի վարդ քաղել:

-Ներեցեք ինձ … ես չմտածեցի,  որ…

-Այդ դեպքում Դուք պետք է վճարեք տուգանքի կեսը,- ասաց պարեկը և սկսեց գրել անդորրագիրը:
Ջովանինոն  հանկարծ նկատեց, որ պարեկի գրիչը սուր չէ, և խնդրեց ցույց տալ այն:

— Խնդրեմ ,- ասաց պարեկը և մեկնեց գրիչը:

Գրիչը, ինչպես նաև պարեկի  թուրը , ամենևին սուր չէին , դրանք բութ էին, բութ:

— Սա ի՞նչ երկիր է, այստեղ ամեն ինչ տարօրինակ է:

Այստեղ ոչ մի սուր բան չկա,- բացատրեց պարեկը:

-Իսկ մե՞խը,- հարցրեց Ջովանինոն,- չէ ՞ որ այն պետք է սուր լինի:

-Մենք մեխ չենք օգտագործում: Մեխի փոխարեն սոսինձ ենք օգտագործում:  Իսկ հիմա բարի եղեք ինձ երկու անգամ ապտակել:

Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց.

-Ո՛չ, ո՛չ, ի՞նչ եք ասում, ես չեմ ուզում հայտնվել բանտում, եթե այդպես է, ես պատրաստ  եմ  երկու ապտակ ստանալ:

-Բայց մեզ մոտ այդպես է ընդունված. լրիվ տուգանքը՝ չորս ապտակ, կեսը՝ երկու,- պատասխանեց պարեկը:

-Երկու ապտակ պարեկի՞ն:

-Այո՛:

-Բայց դա իրավացի չէ, այդպես չի կարելի:

-Իհարկե արդարացի չէ. այդպես չի՛ կարելի :

-Իհարկե արդարացի չէ, և որպեսզի այդպես չլինի, ոչ ոք օրենքը չի խախտում: Դե,  ես սպասում եմ. տվեք ինձ երկու ապտակ և մյուս անգամ ավելի զգույշ եղեք:

-Բայց ես չեմ ուզում ձեզ ապտակել:

-Այդ դեպքում ես ստիպված եմ ձեզ առաջարկել լքել մեր երկիրը:

Եվ Ջովանին ստիպված եղավ հեռանալ այն երկրից, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար: Բայց նա երազում էր վերադառնալ այնտեղ և ապրել ամենաօրինակելի օրենքներով և ամենադաստիարակված մարդկանց հետ:

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

կողքին, վարդ, տարօրինակ, անգամ։

 2.  Փուշ  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասություն:
Ամառվա փուշը ձմեռվա նուշն է։

Փոքրի եղբորս մատը փուշ մտավ ու շատ ցավեցրեց նրան։

3. Ի՞նչ է նշանակում  պուրակ  բառը.

ա/ բանջարանոց

բ/ արտ

գ/ զբոսայգի

դ/ ծաղկի խանութ

4. Տեքսից դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով ըստ կազմության դրանց տեսակը:
որտեղ– բարդ
մատ – պարզ
քաղաքային– պարզ ածանցավոր
գրիչ -պարզ ածանցավոր
5. Տեքստում ընդգծված նախադասությունից առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրիր երկու գոյական, մեկ ածական, մեկ բայ:

տներ, երկիր

սուր

կառուցված էին

6. Կազմի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ճամփորդեց – ճափորդել
բ/պետք է վճարեք – պետք է վճարել
գ/ասաց – ասել
դ/երազում էր – երազել

7. Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պարզ նախադասություն:
Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել:

8. Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից.

ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորիր:
բ/Խաչն իմն է զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը փողոցում էլ կկորցնես:
դ/ Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի:

զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա

9. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
Ջովանինոն  որոշեց մի վարդ  քաղել և զարդարել իր   բաճկոնը:

Սա ի՞նչ երկիր է, այստեղ ամեն ինչ տարօրինակ է:

10. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Հողից վերև՝
Փոքրիկ արև,
Վրան՝ հազար
Սերմ ու տերև:
Արևածաղիկ

11. Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց:
ենթակա

Ջովանինո

12. Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:
Այնպիսի երկրում, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար։

13.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:
Ապտակել պարեկին։

Պարեկն իր փոխարեն 10 անգամ ձգումներ կատարի։

14. Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.
ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը
դ/որովհետև միամիտ էր

15. Կուզեի՞ր Ջովանինոյին հետ գնալ այդ երկիր:

Այո, քանի որ կսովորեր իր արարքների համար պատասխանատու լինել։

Կրկնություն փաթեթ 1

Կրկնություն փաթեթ 1

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝ 

3 հազարյակ, 2 հարյուրյակ, 4 տասնյակ, 1 միավոր 3241

5 միավոր, 2 տասնյակ, 5 հայուրյակ, 6 հազարյակ 6525

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

3764+2892 > 4895+1679

13564+5937 < 61788+3183

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

6մ 50սմ+8մ70սմ=15մ20սմ

22մ10սմ-10մ50սմ=11մ60սմ

4․ Մի ֆերմայում 847 ճագար կա, իսկ մյուսում՝ 309 ճագարով ավելի։ երկու ֆերմայում քանի՞ ճագար կա։ 847+309=1156

1156+847=2003

Պատ’2003 ամբողջ

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։ 

8 եռանկյուն

6․ Երեք կողմերի երկարությունների գումարը 7մ10սմ է։ Գտի՛ր AC կողմի երկարությունը։

 7մ10սմ-2մ85սմ=4մ25սմ

4մ25սմ-1մ30սմ=2մ95սմ

Պատ’2մ95սմ

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

803040
105090
607020

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝ 

9 հարյուրյակ, 6 տասնյակ, 0 միավոր, 3 հազարյակ 3960

8 հազարյակ, 5 միավոր, 0 հարյուրյակ, 0 տասնյակ 8005

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

28499+3849 < 19987+12361 

64311 – 28425 < 57279-21396

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

40կմ400մ+2կմ600մ=43կմ

72կմ90մ+13կմ100մ=85կմ190մ

4․ Այս բեկյալը քանի՞ հատվածից է բաղկացած։ 7 բեկյալ

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։ 12

6․ Գտի՛ր եռանկյան երեք կողմերի երկարությունների գումարը։ 19մ 

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

573933429
501645789
861357717

Փոքրիկ իշխանը ապրիլի 6

Ա. դը Սենտ Էքզյուպերի. Փոքրիկ իշխանը (հատված)

images

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին: Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա: Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ: Թիթեռներ բռնո՞ւմ է, թե՞ ոչ»: Նրանք հարցնում են. «Քանի՞ տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»: Եվ դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն: Երբ մեծահասակներին ասում ես՝ «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհանին խորդենի կար, իսկ կտուրին՝ աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնում այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հարյուր հազար ֆրանկ»: Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ գեղեցկություն»: Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել»: Եթե այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն ու ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի: Բայց եթե նրանց ասես՝ «Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով: Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Բայց մենք (հասկանալ), թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա: Ես այս պատմվացքը սիրով մի կախարդական հեքիաթի նման կպատմեի: Ես կուզեի սկսել այսպես. «Կար-չկար մի գեղեցիկ իշխան կար: Նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որը իրենից մի քիչ էր մեծ, և նա սրտակից բարեկամ չուներ…»: Նրանք, ովքեր (ճանաչել) կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է: Ես ամենևին էլ չեմ ուզում որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար: Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես (հիշել) իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը: Արդեն վեց տարի է անցել այն օրից, ինչ նա և իր գառնուկը հեռացել են ինձանից: Ես նրա մասին ուզում եմ պատմել, որպեսզի չմոռանամ նրան: Շատ տխուր բան է, երբ բարեկամներին մոռանում են: Բոլորը չէ, որ բարեկամ ունեն: Եվ ես (վախենալ), թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

եղբայր

պատմվացք

հեքիաթ

հարյուր

 1. Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

ա/ պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
  ա/ գեղեցիկ    սիրուն
  բ/ շատ    բազում
  գ/կախարդական    կախարդիչ

դ/ մեծ         խոշոր

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – պարզ

դ/ անգետ — ածանցավոր

 1. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ

գ/ թվեր

դ/ իշխան

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր — գոյական/ ածական

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 1. Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

հասկանում ենք                   

ճանաչում են                  

հիշում եմ                    

վախենում եմ                 
8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

  Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա   իշխանը

ստորոգյալ   ապրում էր

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Քանի՞ տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»։

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին:

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛: Ես ամենևին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար:
 2. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:

Թվեր։

 1. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:

Նրանք հարցնում են. «Քանի՞ տարեկան է նա: Քանի՞ եղբայր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»:

 1. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/ արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

դ/ հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րս գրիր այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան և  ներեն մեծերին:

Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել»: Եթե այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն ու ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի: Բայց եթե նրանց ասես՝ «Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով: Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Чтение и пересказ текста:

Вопрос: почему подарки перепутались?

Задание. Посмотрите на словосочетания и объясните, в чём разница:

подарок Коли – подарок Коле; подарок Мити – подарок Мите.

Впишите окончания. Обращайте внимание на вопросы:

Каждое (что?) утро (кто?) мальчики ходили на речку Они не боялись холодной (чего?) воды (Где?) На речке мальчики сразу бросались (куда?) в воду. Они купались, играли (где?) в воде Потом хорошо вытирались полотенцем и отдыхали (где?) на берегу.

О КАКОМ? / О КАКОЙ? / О КАКИХ?

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. Не забудьте о предлогах о, на, в.

Образец: В каком году была написана эта книга? (прошлый) – В прошлом году.

 • О каком событии написали газеты? О важной событии
 • На каких поездах можно доехать до крепости? На пригородных поездах
 • На каких инструментах он играет? На духовых инструментах
 • На каком концерте вы были? В джазовых
 • На какой площади стоит памятник? На центральной площади стоит памятник
 • В каких странах ты побывал? В европейских странах.
 • О каких журналах идёт речь? Идёт речь о научных журналах

Задание 2. Раскройте скобки.

Образец: Она родилась в (маленький городок). – Она родилась в маленьком городке.

 • Он живёт в большой квартире.
 • Было так холодно, что ещё с утра он мечтал о горячим супом.
 • Родители запрещают детям плавать в холодной реке.
 • В своих заветных мечтах Максим видел себя известным поэтом.
 • Ольга живёт далёко в деревне.
 • Люди с давних времён мечтали о космических коробляхчтобы долететь до новых планет.
 • Критики много спорили о последней книге известного писателя.
 • Комната была плохо видна в слабых вечерних светом.
 • Дети играли на мягком ковёре.
 • Машина остановилась на соседней улице.
 • Он родился в небогатой семье.
 • Таня мечтала о рыцаре на белом коне.
 • Дети рассказывали о рыжом коте.
 • Николай Пирогов учился на медицинском факультете Московского университета.
 • Коллеги и студенты быстро заговорили о молодом профессоре.
 • На его практических занятиях всегда было много народа.
 • Об удивительном открытие Пирогова знали не только на родине, но и за рубежом.
 • Пирогов бывал и в Медицинской академий в Париже.
 • Профессор рассказывал о сложной операций.
 • Юрий Яковлев написал рассказ о неуклюжей смешной мальчике.
 • Вода в Мёртвом море голубого цвета.
 • Дом стоял в глухом саду.
 • Мы любим гулять в весенем лесу.
 • Ребята написали о пушистой белке.
 • Бабушка и дедушка с тревогой думали о дальней дороге.
 • Малыши мечтали о тёплой погоде, чтобы почаще гулять.
 • Мы вспоминали о прошлом лете с грустью.
 • Дуб стоял на высоком горе.

Задание 3. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Используйте словосочетания: иностранные языки, большой магазин, исторический музей, вчерашняя газета,
экзотические цветы, доброе чудовище, кривое зеркало, исторический факультет, международная политика, Ближний Восток.

Образец: Полиглот – это человек, который говорит на многих иностранных языках.

 • Садовник очень заботится об экзотических цветов.
 • Моему брату очень нравится сказка о доброй чудовище.
 • Он увидел своё отражение в кривом зеркале .
 • Мой сосед покупает продукты в большом магазине.
 • Об этом спектакле писали во вчерашней газете.
 • Моя подруга учится на историческом факультете.
 • На историческом музейе есть много памятников древней культуры.
 • Старинное оружие ты можешь увидеть в международной политике.
 • Наши друзья часто спорят о Ближном Востоке .

Задание 4. Раскройте скобки, заменяя слова-признаки их антонимами (словами с противоположным значением).

Используйте слова: настоящая, новые, широкие, сухая, высокие, современный.

Образец: Мальчик мечтал о (игрушечная собака). – Мальчик мечтал о настоящей собаке.

 • В мокрой пустыне должны были строить город.
 • Строители мечтали о узких проспектов, низких зданий, старых садов, тесных бульваров.
 • Мы мечтаем о жизни в старинных городов.

Задание 5. Замените слова-признаки противоположными по значению.

Используйте слова: далёкий – дальний, трудный – тяжелый, худой – пустой, старый – черствый, крупный – глубокий.

Образец: Близкий родственник – дальний родственник, близкие люди – далёкие люди.

 • лёгкое упражнение – сложное упражнение
 • лёгкий труд – сложны труд
 • мелкий дождь –большой дождь
 • мелкая река – большая река
 • полный человек – пустой человек
 • полный стакан – пустой стакан
 • свежая газета – испорченая газета
 • свежий хлеб – испорченй хлеб

Пасха в Армении

Пасха – главный праздник всех христиан. Пасхе предшествует сорокадневный пост, во время которого запрещается есть любую пищу животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты (сыр, творог, сметана и другие). На Пасху армяне посещают церковь, накрывают праздничный стол и устраивают весёлые «яичные бои». В этом году армяне отметят Пасху 4 апреля.

Блюдо, без которого не обойдётся ни один праздничный стол в этот день, – плов с рисом и изюмом. Рис символизирует человечество, а изюм – христиан. Кроме того, на Пасху армяне едят отварную рыбу и различные блюда из зелени. Обязательным блюдом также являются окрашенные в красный цвет варёные яйца. По традиции их красят с помощью луковой кожуры. На праздничном столе в Армении в этот день можно увидеть также гату и красное вино.

Поздравление с Пасхой на русском языке звучит так: «Христос воскрес!», а в ответ принято говорить: «Воистину воскрес!» Слово «воистину» означает «правда, на самом деле».

Любимая пасхальная игра детей в Армении – «яичные бои». Один человек держит в руках сваренное вкрутую яйцо, а второй человек стучит по нему другим яйцом. Тот, чьё яйцо треснет, проиграет, а победитель заберёт себе это яйцо в качестве приза.

Тема: «Слова-предметы, отвечающие на вопросы О КОМ? О ЧЁМ?»

Всегда употребляются с предлогами на, о, при, в, об и т.д.

Задание 1. Раскройте скобки.

 1. Мальчик рассказывал о друзьяx.
 2. Сегодня мы читали книгу о (птицы).
 3. Родители живут в городе.
 4. Отец работает на заводе.
 5. Преподаватель пишет на доске.
 6. В библиотеке можно взять книгу.
 7. Наша учительница рассказывала о Пасхе.
 8. Мы писали о дружбе.
 9. Одежда висит в шкафу.
 10. Я встретил на вокзале своего брата.
 11. Дети ночевали в палатке.
 12. Об этом событии пишут во всех газетах.
 13. Цветок растёт в горшке.
 14. Они поехали в театр на автобусе.
 15. Туристы любят отдыхать в городских парков.
 16. Сестра хорошо играет на гитаре.
 17. Наша группа выступала на концерте.
 18. Я люблю гулять в саду.
 19. Ольга рассказала о своих родителей
 20. Мы были в школе.
 21. Чемодан стоит на (пол).
 22. На площади стоит памятник Ленину.
 23. Моя подруга вчера была в музее.
 24. В упражнениях есть новые слова.
 25. Зимой в лесу очень красиво.
 26. Врач работает в больнице.
 27. Брат учится в университете.
 28. Я слишком поздно вспомнила о подруге.

Задание 2. Вместо пропусков вставьте нужное слово-действие.

Слова-действия: находятся, отдыхают, поедут, беспокоятся, вспоминают.

 1. Друзья часто вспоминают доме.
 2. Родители всегда беспокоятся о детях.
 3. Наши классы находятся на втором этаже.
 4. Летом они отдыхают на море.
 5. Скоро дедушка с бабушкой поедут в Москву.

Задание 3. Вставьте предлоги от, по, без, после, до, на, в, с, к.

Я родилась в Москве на улице Чехова. Это недалеко от кинотеатра «Россия», после театра МХАТ. Это самый центр Москвы. Здесь я ходила в школу, здесь мы с друзьями гуляли с утра до вечера по старым улицам и бульварам. Мы часто ходили в кино, а потом долго спорили о фильме.
после школы мы шли домой, за час делали уроки и бежали на улицу. в улице всегда была жизнь. А если шёл дождь или снег, мы шли друг к другу в гости или часами говорили __ телефону.
Как мы жили тогда, без компьютера и без интернета?

Задание 4. Раскройте скобки.

Дедал и Икар

Еще в древности люди мечтали летать, как птицы. В (легенде), которую создали древние греки, отразилась эта мечта. Дедал был замечательным (художником), (скульптором) и (архитектором6). Статуи, которые Дедал делал из (мрамора), казались живыми. Дедал жил и работал на (острове) Крит, царём которого был Минос. А Минос не хотел, чтобы его мастер работал для других.
Долго думал Дедал, как ему бежать с (острова), и, наконец, придумал. Он набрал перьев, скрепил их (ниткоми) и (воском), чтобы изготовить из них крылья. Наконец, Дедал закончил (работу). Он привязал крылья к (рукам) и поднялся в (небо). Сын Дедала, Икар, с (удивлением) смотрел на (отца), который летел в (небо), как птица. Дедал спустился на (землю) и сделал вторую пару крыльев для (сына). Он объяснил (мальчику), что они теперь могут улететь с Крита. Но Дедал предупредил (сына), что тот должен быть осторожен во (время) полёта: нельзя опускаться слишком низко к (морю), чтобы крылья не намокли, и нельзя подниматься слишком высоко в (небо), чтобы солнце не растопило воск. Отец с (сыном) надели крылья и отправились по (дороге). Быстрый полёт забавлял Икара, и он быстро забыл слова (отца). Икар поднялся высоко вверх, воск расплавился и перья упали в море. Так погиб Икар.
Когда Дедал увидел перья в (волне), он сразу всё понял. И тогда Дедал возненавидел своё искусство и день, когда он решил сделать (крылья).
А море, куда упало тело Икара, стали называть Икарийским в честь (сына) великого (мастера).

Ջաննի Ռոդարի. Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

Մի օր կենդանաբանական այգու կապիկները որոշեցին ճամփորդել, աշխարհ ճանաչել: Որոշեցին ու ճամփա ընկան: Գնացին, գնացին, մի տեղ կանգնեցին ու հարցրին.
-Ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, փոկի ավազանն ու ընձուղտի տունը:
-Ի՜նչ մեծ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամփորդում ես:
Շարունակեցին ճանապարհն ու կանգ առան միայն կեսօրին:
-Հիմա ի՞նչ է երևում:
-Ընձուղտի տունը, փոկերի ավազանն ու առյուծի վանդակը:
-Ի՜նչ տարօրինակ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամփորդում ես:
Նորից ճանապարհ ընկան ու կանգ առան արևամուտին:
-Իսկ հիմա ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, ընձուղտի տունն ու փոկերի ավազանը:
-Ի՜նչ ձանձրալի է աշխարհը․  միշտ նույն բաներն են հանդիպում ու ճանապարհորդելն էլ ոչ մի բանի պետք չէ:
Ու այդպես, նրանք ճամփորդում էին, ճամփորդում, բայց վանդակից դուրս չէին գալիս, պտտվում էին նույն շրջանում կարուսելի ձիուկի պես:

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:
 2. Տրված բառերը բառերը բաղադրիչների(մասերի) բաժանի՛ր, ապա որոշի՛ր  կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր)՝   կեսօր-կես+օր բարդ արևամուտ-արև+ա+մուտ բարդ ձանձրալի-ձանձր+ալի ածանցավոր աշխարհ-պարզ ճանապարհորդ-ճանապարհ+որդ ածանցավոր

       3.  Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա) Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:

Կապիկները          ճամփորդեցին

բ) Սա պարզ ընդարձակ նախադասություն  է: Այն դարձրո՛ւ պարզ համառոտ: Կապիկները  ճամփորդեցին։

գ) Լույսն անջատվեց:

Դասարանում սեղանին դրված լույսն անջատվեց։

Աննան նվագում է: Աննան նվագում է ջութակ։

Աստղերը շողշողում են: Աստղերը շողշողում են գեղեցիկ երկնքում։

Այս երեք պարզ համառոտ նախադասությունները դարձրո՛ւ պարզ ընդարձակ:

4. Գրի՛ր այգի, ճանապարհ, արևամուտ բառերի հոմանիշները:

Այգի-պարտեզ

ճանապարհ-ճամփա, ուղի

արևամուտ-մայրամուտ

 5. Գրի՛ր տարօրինակ, գիշեր, նույն, դուրս գալ բառերի հականիշները:

Տարօրինակ-սովորական

գիշեր-ցերեկ

նույն-այլ

Դուրս գալ-ներս գալ

   6. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր աշխարհը բնութագրող բառերը:

Տարօրինակ, մեծ, ձանձրալի։

   7. Համաձա՞յն ես կապիկների հետ: Ինչպիսի՞ն է քո աշխարհը: Պատմի՛ր: Համաձայն չեմ կապիկների հետ, քանի որ նրանք ամեն ինչ տեսնում ու նկարագրում էին միայն իրենց վանդակի շրջակայքում և չէին տեսնում իրական աշխարհը։ Իմ աշխարհը լի է վառ գույներով, գեղեցիկ ծաղիկներով, հետաքրքիր մարդկանցով ու տարատեսակ կենդանիներով։ Մեր աշխարհը լի է հետաքրքրիր խաղերով, գեղեցիկ շինություններով ու լի անակնկալներով։

Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

 1. Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 2. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը: Ով աշխատի նա էլ կուտի։ Որ պետք է աշխատես, որ կարողանաս քեզ ապրել։
 3. Գրի՛ր բառերի հոմանիշները:  գիժ-խելագար ժիր-աշխույժ, շեն-բազմամարդ, թշվառ-խեղճ, թուխ-թխաթույր, ամբար-պահեստ, սուգ անել– սգալ, պաղել-մրսել, դալկանա– 
 4. Գրի՛ր բառերի հականիշները:
 5.  ժիր-ծույլ, սուսիկ-փուսիկ-աշխույժ,աշխույժ-ալարկոտ, ծույլ-աշխատասեր, լիքը-դատարկ, ուրախ-տխուր, առողջ-վատառողջ
 6. Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական  ածական(ինչպիսի՞) շուշտիկ, սոված, սառած, տաքուկ, տխուր, տարաժամ, թշվառ, նեղ, ուրախ, ճոխ գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր) պալատներ, ոտներ, մոծակ, մրջյուն, քամի, աշուն, գարուն, դուռ, արև, սեղան։

Կոտորակ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։ 

3/9

2/3

3/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 48-ը, 50-ը։

48/50

                           5/50

                           12/50

                           24/50

3․ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը։ 

12/60

                            24/60

1/60

35/60

48/60

4․ Հաշվի՛ր 6սմ կողմով քառակուսու 2/3 մասի մակերեսը։

6:3×2=4սմ

4×6=24սմ/ք

Պատ’24սմ/ք

5․ 1 արկղ խնձորը 24կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 4/6 մասի զանգվածը։

24:6=4

4×4=16կգ

Պատ’16կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

2000-ի 9/10 մասը 

2000:10×9=1800

140-ի 5/7 մասը 140:7×5=100

100-ի 5/5 մասը 100

7 Հաշվի՛ր

320լ-ի 6/8 մասը 320:8×6=240

510մ2-ու 2/17 մասը 510:17×2=60

480կմ-ի 5/16 մասը 480:16×5=150

8․ Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի 3/5 մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար։ 

800:5×3=480

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։ 

2/4

4/8

2/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։

6/70

11/70

41/70

58/70

60/70

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։ 

1/90

17/90

26/90

35/90

78/90

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու 7/4մասի մակերեսը։

7×7=49

49:7×4=28սմ/ք

Պատ’28սմ/ք

5․ 1 արկղ խնձորը 36կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 3/4 մասի զանգվածը։

36:4×3=27կգ

Պատ’27կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

35-ի 3/7 մասը 35:7×3=15

420-ի 5/6 մասը 420:6×5=350

180 – ի 5/9 մասը 180:9×5=100

7 Հաշվի՛ր

415կգ-ի 2/5 մասը 415:5×2=166կգ

480 դրամի 5/6 մասը 480:6×5=400դ

18ժ-ի 2/3 մասը 18:3×2=12ժ

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան։

126:6×5=105

  Պատ’ 105

15 марта – 19 марта

15 марта – 19 марта

Проектное задание
Расскажите о том, что бывает весной (погода, природа, весенние развлечения и т.д.), а также о том, нравится ли вам весна и почему.
Формат: текст / аудио / видео.

КАКОЙ? / КАКОГО? КАКОЕ? КАКУЮ? КАКИЕ? / КАКИХ?

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

 1. Какой фильм вы смотрели вечером?Мы вечером смотрели смешной фильм.
 2. На какую стену мальчик повесил картину?На кирпичную стену.
 3. На какую полку сестра поставила книги? На верхную полку.
 4. Про какое событие вспомнила бабушка? Про странное событие.
 5. Под какой зонт дети спрятались от дождя? Под большой зонт.
 6. Какие книжки покупают маленьким детям? Яркие книжки.

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. Учитель объясняет трудную задачу.
 2. Они видели вчера их общего друга.
 3. Дети плакали, потому что потеряли маленькго котёнка.
 4. Мой брат вчера весь вечер решал трудные задачи.
 5. Весёлый мышонок всегда обманывает зловова кота.
 6. Его сестра плохо понимает домашнее задания.
 7. Моя бабушка не любит шумных детей.
 8. В зоопарке все хотят посмотреть на белова медвежонка.
 9. Не надевай в дождь летную обувы.
 10. Утром мы встретили хорошого друга.
 11. Я вчера встретила первую учительницу.

Задание 3. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Используйте словосочетания: новая квартира, фантастический фильм, центральная площадь, морской берег, любимая актриса, громкая музыка.

 1. Завтра мы переезжаем на новою квартиру
 2. Зрители приветствуют любимою актрису
 3. Автобус привёз нас на центральную площадь города.
 4. Моя подруга любит танцевать под громкой музыкой .
 5. Вчера мы с друзьями посмотрели фантастический филмьм .
 6. На морской берег выбросило остатки старого корабля.

Задание 4. Составьте из слов предложения, чтобы получился текст.

Ёжик, в, жил, у, доме, нас; его, прозвали, Пушок, Мы; гулять, в, летом, Я, сад, Пушка, брал; по, бегал, Он, дорожке; лягушек, ловил, Он, жуков, и; Мы, молоком, Пушка, кормили; весны, прожил, у, до, нас, Он.

Задание 5. Выделите букву «т» в словах, где она не произносится.

 • грусть, грустить, грустный, грустно;
 • капуста, капустный, капустница;
 • весть, известие, известный, вестник;
 • место, местный, местность, местечко.

Задание 6. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Для проверки используй родственные слова.

 • Радостно, радостный — радость;
 • счастливо, счастливый — счастье;
 • честно, честный — честь;
 • поздно, поздний — опоздать;
 • прелестно, прелестный — прелесть.

Задание 7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы.

Сердце, солнце, местность, поздний, честный, лестница, опастный, грустный, ястный, радостный, несчастный, известный, праздник, вкустный, капустный, интерестный.

Задание 8. Составь и запиши словосочетания из данных слов.

 • Нарисовать на бумаге (на);
 • погулял по лесу (по);
 • вбежать в комнату (в);
 • доплыл до берега (до);
 • добежал до дерева (до);
 • закатился за шкаф (за);
 • спрыгнуть с горки (с);
 • написать на доске (на).

Задание 9. Скажем ласково по образцу: нос – носик.

 • человек – человечик ,
 • морковь – морковка ,
 • козёл – козлик ,
 • рога – рожки,
 • кусок – кусочек.