Ճամփորդական կանոններ

Պետք է.

– ուշադիր լինել

– միասին լինել

– ուտելիքներ բերել

– ջուր ամպայման բերել

-ունենալ գլխակներ

-հարմար մարզահագուստ

-ուշադիր լինել որ չընկնել

– ուսապայուսակ