Ձմեռ

4Ձ-Ձմեռ գալիս է

Մ-մեղուները թաքնվում են փեթակում

Ե-Երեխաները իրենց տաք շորերը հագնում են, և գնում են բակ խաղալու:

Ռ-Ռուսաստանից մարդիկ էին գալիս, որ շատ լավ ձյունով ուրախանան: