Ձմեռ

4Ձ-Ձմեռ գալիս է

Մ-մեղուները թաքնվում են փեթակում

Ե-Երեխաները իրենց տաք շորերը հագնում են, և գնում են բակ խաղալու:

Ռ-Ռուսաստանից մարդիկ էին գալիս, որ շատ լավ ձյունով ուրախանան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s