Մաթեմատիկա 20.03.2020

  1. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և լրացրո՛ւ պակասող թվերը։
Նախորդող կլոր հարյուրյակը Թիվը Հաջորդող կլոր հարյուրյակը
               4600 4696               4700             
               9800 9874               9900
                1000 1239               1300
               34400 34467                34500
                92100 92152                92200
                 58700 58729                58800
                 24700 24713                 24800

Continue reading “Մաթեմատիկա 20.03.2020”

Մաթեմատիկա 18.03

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասուն հինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 –չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 –տասնը չորս հազար իննը հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսունհինգ

Continue reading “Մաթեմատիկա 18.03”

Մայրենի

Կենդանիների վեճը

Ղազարոս Աղայան

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:

-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում,երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել: Continue reading “Մայրենի”

Русский язык

1.Заменить выделенные существительные местоимениями. 

он идёт на каток. он хорошо катается на конь­ках. она участвует в лыжной гонке. она лю­бит лыжный спорт. На небе появилось оно. оно закрыло солнце.

У меня есть она. она учится в институте. он  — геолог. он работает в Сибири.

2.Вставьте подходящие по смыслу личные  местоимения.

Катя сказала мне, что зимой она поедет в Москву. Завтра мы пойдём в музей. В класс пришёл новый учитель, раньше он работал в другой школе.

3.

Замените повторяющиеся существительные местоимениями 3-го лица.

Летом на даче у меня появились новые друзья. они теперь часто звонят мне по телефону. Перелётные птицы собираются в стаи. они готовятся к отлёту.

4.

Привет, Дима. Ты меня слышишь?

– Здравствуйте. Мне нужна Оля. она дома?

– А где Слава и Женя? они будут играть?

– Ольга Николаевна, вы придёте к нам сегодня?

– Извините. я позвоню позже.

(Ты, она, они, вы, я)

Գարնան ծիծեռնակ

Ծիծեռնակին
Աթաբեկ Խնկոյան
Դու կապուտակ ծովով արի,
Թեթև, թեթև թևով արի,
Ծովի փրփուր լանջով արի,
Գարնան երգով, կանչով արի։
Արի, արի, սիրուն ծիծեռ,
Արի, արի, գարուն դու բեր։
Սևիկ-մևիկ աչիկ ունես,
Մկրատաձև պոչիկ ունես,
Ծովի փրփուր լանջով արի,
Գարնան շնչով, կանչով արի։
Արի, արի, սիրուն ծիծեռ,
Արի, արի, գարուն դու բեր։
Ծիծեռնակով գարուն կգա,
Առանց ծիծեռ գարուն չկա,
Ծովի փրփուր լանջով արի,
Գարնան շնչով, կանչով արի։
Արի, արի, սիրուն ծիծեռ,
Արի, արի, գարուն դու բեր։
Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Նկարագրի՛ր ծիծեռնակի գալն՝ ըստ բանաստեղծության:
Կապուտակ ծովով, կանաչ լանջով, գարնան երգով է գալիս ծիծեռնակը:
2. Նկարագրի՛ր այս բանաստեղծության ծիծեռնակին:
Այս բանաստեղծությունում ծիծեռնակը սևուկ սիրուն աչուկ,մկրատաձև պոչիկ ունի
3. Ինչպես ես հասկանում.
• Դու կապուտակ ծովով արի – դու կապույտ ծովի վրայով արի
• Գարնան շնչով կանչով արի – գարնանը դու մեզ մոտ արի
4. Հորինի՛ր. «Գարուն բերող ծիծեռնակը»
Ծիծեռնակը իր հետ բերում է գարնան առաջին շունչը: Կարծես շուրջ բոլորը հեքիաթային կանաչ հագնի: Իսկ ծիծեռնակը այդ հեքիաթում երգող ամենալավ երգիչը լինի:

 

Մաթեմատիկա

1. Կազմի՛ր արտահայտություններ․
3 հատ 5 -ով ստացի՛ր`
1) (5+5):5=2
2) 5-5+5=5
3) 5-5-5=0
4) 5-(5:5)=4
2. Լրացրո՛ւ աղյուսակները։

Արտադրիչ 20 40 5 50 70 900 200 60
Արտադրիչ 600 200 40 10 30 9 600 500
արտադրյալ 12000 8000 200 5000 2100 8100 120000 30000

 

Բաժանելի 8000 300 6000 2400 1200 4500 630 8100
Բաժանարար 40 10 300 30 300 90 70 90
Քանորդ 200 30 20 800 40 500 9 900

2. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Երբ Գարիկը իր գումարի կեսը տվեց Լեոին, նրա մոտ մնաց 2000 դրամ։ Որքա՞ն գումար ուներ Գարիկը։
Լուծում
2000×2=4000
Պատ․՝4000
Բ․ Երբ Միլենան իր կոնֆետների կեսը հյուրասիրեց ընկերներին, իր մոտ մնաց 25 կոնֆետ։ Քանի՞ կոնֆետ ուներ Միլենան։
Լուծում
25×2=50
Պատ․`50
Գ. Մերին գնեց 5 էսկիմո և 2 շոկոլադ, վճարեց ընդամենը 1600 դրամ։ Ինքա՞ն արժե մեկ էսկիմոն, եթե 1 շոկոլադն արժե 300 դրամ։
Լուծում
300+300=600
1600-600=1000
1000:5=200
Պատ․՝200, 600
Դ․ Արամը 5 կարկանդակի և 2 հյութի համար վճարեց 800 դրամ։ Ինքա՞ն արժե 1 կարկանդակը, եթե 1 հյութն արժե 200 դրամ։
Լուծում
200+200=400
800-400=400
400:5=80
Պատ․՝80