Մաթեմատիկա 03.03.2020

 1. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210 = 800

340 + 120 + 360 + 180 = 1000

450 + 210 + 150 + 90 = 900

450 – 70 – 50 = 330

370 – 90 – 170 = 110

630 – 180 – 130 = 320

 1. Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա․  4150, 4015, 4105,4501, 4510

4015,  4105, 4150, 4501, 4510

Բ․ 5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5076

5067, 5076, 5607,5670,5706, 5760

 

 1. Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից:
  1
  Պատասխան 4

 

 1. Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։
 1 հատի/ կտորի արժեքը 2 հատի արժեքը 3 հատի արժեքը 4 հատի արժեքը
Կարկանդակ 50 դրամ 100 150 200
Փքաբլիթ 100  դրամ  200 300 400
Թխվածքաբլիթ 200 դրամ   400 600 800
Պիցցա 150 դրամ 300 450 600
Հալվա 30 դրամ  60 90 120

 

Ա․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։350

Բ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։810

Գ․ Որքա՞ն գումար կտոր հալվա գնելու համար։ 490

 

Մանուկն ու ջուրը

Հովհաննես Թումանյան

Ամպոտ սարեն ուրախ ձենով
Ջուր է գալիս, անցնում շենով։
Մի թուխ մանուկ դուրս է վազել,
Ձեռքն ու երես պաղ լվացել,

Լվացել է ձեռքն ու երես,
Ու դարձել է՝ խոսել էսպես.

– Դու ո՞ր սարեն կուգաս ջրի՛կ,
Իմ պաղ ջրիկ ու անուշիկ։
– Ես էն սարեն կուգամ մթին,
Որ հին ու նոր ձյունն է գլխին։

-Դու ո՞ր առուն կերթաս, ջրի՛կ.
Իմ պաղ ջրիկ ու անուշիկ։
– Ես էն առուն կերթամ զվարթ,
Ուր ափերն են շուշան ու վարդ։

– Դու ո՞ր այգին կերթաս, ջրի՛կ.
Իմ պաղ ջրիկ ու անուշիկ։
– Ես էն այգին կերթամ դալար,
Որ տերն է ժիր մեջն այգեպան։

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր հետևյալ բառերի

Ա. հոմանիշները

մանուկ – Երեխա

դալար – Մատաղ

Բ.  հականիշները

ժիր – ծույլ

պաղ –  ջերմ

 1. Որտեղի՞ց է հոսում առվակը: Նշի՛ր այն տողերը, որտեղ դա երևում է:

– Դու ո՞ր սարեն կուգաս ջրի՛կ,
Իմ պաղ ջրիկ ու անուշիկ։
– Ես էն սարեն կուգամ մթին,
Որ հին ու նոր ձյունն է գլխին։

 1. Նկարի՛ր քո պատկերացրած առվակը:գարիկ