Մաթեմատիկա 15.04

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ 22877
 • Հիսունհինգ հազար ութ 551008
 • Հազար չորս հարյուր մեկ 1401
 • Հարյուր քսան հազար հինգ 120005
 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ499105
 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը 320010
 • Հիսուն հազար վաթսունութ 50068
 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու 1542

 

 1. Հաշվի՛ր գումարը։

15479 + 497802 =

4 9 7 8 0 2
+ 1 5 4 7 9
= 5 1 3 2 8 1

 

154978 + 95412 =

1 5 4 9 7 8
+ 9 5 4 1 2
= 2 5 0 3 9 0

 

 

450897 + 548977 =

4 5 0 8 9 7
+ 5 4 8 9 7 7
= 9 9 9 8 7 4

 

247009 + 489726 =

2 4 7 0 0 9
+ 4 8 9 7 2 6
= 7 3 6 7 3 5

 

540078 + 45970 =

5 4 0 0 7 8
+ 4 5 9 7 0
= 5 8 6 0 4 8

 

 

 

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Խանութը ստացավ երկու  արկղ բաժակ։ Առաջին արկղում կար 28 բաժակ, երկրորդ արկղում՝  2 անգամ ավելի։ Դրանից վաճառվեց 35 բաժակ։ Քանի՞ բաժակ մնաց խանութում։

Լուծում

28×2=56

56+28=84

84-35=49

Պատ՝49 բաժակ:

 

Բ․ Սրճարանը ստացավ երեք տուփ թխվածքաբլիթ։ Առաջին տուփում կար 60 թխվածքաբլիթ, երկրորդ տուփում՝ 2 անգամ քիչ, քան առաջին տուփում։ Երրորդ տուփում կար այնքան թխվածքաբլիթ, որքան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին։ Դրանից վաճառվեց 100 թխվածքաբլիթը։ Քանի՞ թխվածքաբլիթ մնաց։

Լուծում

60:2=30

60+30=90

60+30+90=180

180-100=80

Պատ՝80

Գ․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 50 կգ կաղամբ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած կաղամբից 70 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն կաղամբ ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում

50×3=150

150+50=200

200-70=130

Պատ՝ 130

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s