Մաթեմատիկա 16.04,2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 –

հարյուր քսան յոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունիննը

368.208 –

երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 –

վեց հարյուր իննսուն վեց հազար երեք հարյուր ութսուն երկու

915.874 –

իննը հարյուր տասնը հինգ հազար ութ հարյուր յոթսունչորս

874.083 –

Ութ հարյուր յոթսուն չորս հազար ութցուն երեք

748.317 –

Յոթ հարյուր քառասուն ութ հազար երեք հարյուր տասնյոթ

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

45×2=90

20×5=100

17×3=51

18×3=54

15×4=60

24×4=96

32×3=96

15×5=75

27×3=81

  1. Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:

 

Այսօր ամսի  քանի՞սն   է 16.04
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 17.04
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 15.04
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 28.04
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: 7.04

 

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ Չորեքշաբթի
Յոթ օր առաջ Հինգշաբթի
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
 1 շաբաթ հետո Հինգշաբթի

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s