Մաթեմատիկա 21.04.2020

1. Պատմի՛ր 25500 թվի մասին:

• Թիվը գրի՛ր տառերով: Քսանհինգ հազար հինգ հարյուր
• 25500-ն ունի 0 տասնյակ և 0 միավոր
• Հարևան թվերն են՝25501 25499
• Հաջորդող թիվն է՝25501
• Նախորդող թիվն է՝25499
• Մեծացրո՛ւ 524789-ով: 550289
• Մեծացրո՛ւ 201970-ով: 227470
• Մեծացրո՛ւ 909784-ով: 935284
• Մեծացրո՛ւ 101472-ով:126972
• Մեծացրո՛ւ 800064-ով:825564
• Մեծացրո՛ւ 300747-ով:326247
• Փոքրացրո՛ւ 3036-ով:22026
• Փոքրացրո՛ւ 20101 – ով:5401
• Փոքրացրո՛ւ 20002-ով:50498
• Փոքրացրո՛ւ 19471-ով:6029
• Փոքրացրո՛ւ 3048-ով:22468
• Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ։255000, 2550000
• Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ:2550,255
• Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը 26000
• Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։20055
• Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։55200
2. Հաշվի՛ր ըստ օրինակի:
123×5=100×5+20×5+3×5=500+100+15=615
163×3=489
642×4=2568
518×2=1036
254×6=1524
615×7=4305

3. Լուծի՛ր խնդիրները։
Ա․6 մատիտի համար էվան վճարեց 480 դրամ, որից հետո մեկ մատիտի գինը 20 դրամով էժանացավ։ Որքա՞ն արժեցավ մեկ մատիտը։
Լուծում
480:6=80
80-20=60
Պատ․՝60
Բ․7 կոնֆետի համար Վիլյամը վճարեց 560 դրամ, որից հետո մեկ կոնֆետի արժեքը 10 դրամով թանկացավ։ Որքա՞ն արժեցավ մեկ կոնֆետը։
Լուծում
560:7=80
80+10=90
Պատ․՝90
Գ․ 9 վարդի համար Դավիթը վճարեց 4500 դրամ, որից հետո մեկ վարդի արժեքը 30 դրամով էժանացավ։ Այժմ որքա՞ն գումար պետք է վճարել այդ նույն վարդից 10 հատ գնելու համար։
Լուծում
4500:9=500
500-30=470
10×470=4700
Պատ․՝4700
Դ․ 6 փուչիկի համար Ալեքը վճարեց 420 դրամ, որից հետո մեկ փուչիկի արժեքը 5 դրամով թանկացավ։ Այժմ որքա՞ն գումար պետք է վճարել այդ նույն փուչիկից 8 հատ գնելու համար։
Լուծում
420:6=70
70+5=75
75×8=600
Պատ․՝600

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s