Մաթեմատիկա 07.05,2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիթսուն չորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսուն հինգ հազար իննը հարյուր հիթսուն

475100 – չորս  հարյուր յոթանասուն հինգ հազար հարյուր

  1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 =4579 Continue reading “Մաթեմատիկա 07.05,2020”