Մաթեմատիկա 07.05,2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիթսուն չորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսուն հինգ հազար իննը հարյուր հիթսուն

475100 – չորս  հարյուր յոթանասուն հինգ հազար հարյուր

  1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 =4579

34567 = 34567

236149 = 123469

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

30 x 10 =300

70 x 4 = 28

50 x 90 =450

20 x 600 = 12000

6000 x 30 =180000

500 :100 = 5

9000 : 10 = 900

350 : 7 = 50

6300 : 900 = 7

56000 :  80 =700

  1. Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

 

 

Պատ՝ 100Ռ,Մ.350,Ք.100

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում

Մ350+Ռ100+Ք100=550

Պատ՝550

 

 

 

 

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում

Մ350×10=3500

Ռ100×10=1000

Ք100×10=1000

3500+1000+1000=5500

Պատ՝5500

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s