Մաթեմատիկա 13.05.20

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր յոթանասուն չորս հազար ութ հարյուր քսան
 3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 6000000+70000+4000+800+20
 4. Հարևան թվերն են 674 821 674 819
 5. Հաջորդող թիվն է 674 821
 6. Նախորդող թիվն է 674 819
 7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

  2 5 8 1 4 5
+ 6 7 4 8 2 0
= 9  3 2 9 6 5

 

  8 0 8 1 3  
+ 6 7 4 8 2 0
= 7 5 5 6 3 3

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
  6 7 4 8 2 0
4 0 9 3 7  
= 6 3 3 8 8 3

 

 

 

  6 7 4 8 2 0
2 0 3 4 5 1
= 4 7 1 3 6 9

 

 

 

 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ. 67,482,000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ. 674,82
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը. 204678
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը. 876402
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ. 687402,768240,876420,206478,628740
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով.

206478, 628740, 687402, 768240, 876420;

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում

450:10=45

45×5=225

Պատ՝․225,45

 

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում

2500:10=250

2500×10=25000

Պատ՝․250,25000

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում

1800:2=900

900+1800=2700

8000-2700=5300

Պատ՝․5300

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում

4500×2=9000

18500-9000=8500

Պատ՝8500

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s