Մաթեմատիկա 15.05.20

  1. Կատարի՛ր սյունակով բազմապատկում։

413 x 2 =826

  4 1 3  
x     2  
= 8 2 6  

4603 x 5 =23015

  4 6 0 3
x       5
= 23015      

398 x 7 =2786

  3 9 8  
x     7  
  2786      

 

4500 x 5=22500

  4 5 0 0  
x       5  
= 22500        

 

745 x 300 =223500

  7 4 5    
x 3 0 0    
= 223500        

582 x 300 =174600

  5 8 2    
x 3 0 0    
= 174600        
  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Կարմիր ավտոմեքենան սլանում էր կապույտի ետևից։ Հետո նրանք հավասարվեցին։ Ինչո՞ւ։

Ճիշտ պատասխանը գունավորիր դեղինով:

Ա․ Կարմիր մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Բ․ Ռազմիկը քույրիկի համար նվեր պատրաստեց։ Այն գտնվում է կարմիր, կլոր հատակով, ժապավենով և բարձր տուփում։ Ո՞ր տուփում է նվերը։

Պատ՝ N2

Գ․ Սևուկը և Շեկլիկը միաժամանակ բազմոցից ցած թռան և վազեցին դեպի կերակրաամանին։ Շեկլիկը ավելի շուտ հասավ։ Ո՞ր կատվի արագությունն էր ավելի փոքր։

Ա․ Շեկլիկի   Բ․ Սևուկի

Պատ՝ Սևուկ

Դ․ Անահիտը, մայրիկը և տատիկը շատ են սիրում կենդանիներ։ Մայրիկը սիրում է կատու, իսկ տատիկը չի սիրում շուն ու կատու։ Ի՞նչ կենդանի է սիրում Անահիտը։

Պատ՝շուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s