Սեպտեմբերի 22-25 Տնային առաջադրանքների փաթեթ

                                        

  1. Տրված թվերը ներկայացրու՛կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

24= 20+4

3254=3000+200+50+4

10201=10000+ 200+1

  • Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով:

2×100000+4×100+5×1=200405

8×10000+3×1000+2×10=83020

4x 100000+3x 10000x 1000x7x100+4×10+5×1=437745

3.    Գրիր՛ այն թիվը որը կազմված է միայն`

5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից — 5200

4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից- 400030

  • Որքանով կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով:

34281- կփոքրանա 300-ով:

                                    Թվերի կցագրում

  • Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը:

418- կմեծանա 400-ով:

  • Որքանով կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից  կցագրենք 3 թվանշանը:

3487-կմեծանա 3000-ով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s