Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Թվերի համեմատում Դասարանական առաջադրանքներ․

385 <4589

22024< 22316

653214 < 653231

35647=35647

385<4589

22024<22316

120024>119924

288> 295

 5712 <57282

 7235>7143

 723578 > 723348

7412 > 7404

Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկուօրում։

Լուծում

  1. 20×5= 100կմ
  2. 20+100=120կմ

Տնային առաջադրանքներ․

1․ Համեմատի՛ր

35 < 589

22424 < 45316

7534 < 25321

145647 < 351447

55385 < 55458

258788 < 258789

44784 = 44784

147682 > 47816

2․Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

6507>654

52785<52915

406754<406954