Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

222222,158847,55432,55429,

6875,6869,1584,1478,658,

648,487,485,478,436,412

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

14,147,348,1854,4784,

4789,147651,256478

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։1450:2=725     1450+725=2175

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

159654,148758,6587,1458,

147,47,14,5,2:

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

9,11,18,158,678,

14013,147147,458647,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s