Դասարանական և տնային առաջադրանք 07.10

1Հաշվի՛րարտահայտությանարժեքը։

678×5

    
X678 
   5 
3390 
     

1240×3

     
X1240 
    3 
 3720 
      

585×55= 32175

 X 585 
    55 
+ 2925 
 2925  
 32175 
       

548×66=36168

 X 548 
    66 
+ 3288 
 3288  
 36168 
       

828×882=730296

         
 X  828  
    882  
+  1656  
  6624   
 6624    
 730296  
         

625×304

          
 X   625  
     304  
+   2500  
    000   
  1875    
  190000  
          

8624×126=1086624

          
 X  8624  
     126  
+  51744  
  17248   
  8624    
 1086624  
          

2․ Եթե Կարենի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Կարենը։

Լուծում՝

  1. 60×5=300
  2. 300+14= 314
  3. 314:2=157

Տնային առաջադրանքներ.

1․ Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

174×5

    
X174 
   5 
 870 
     

336×6

     
X 336 
    6 
 2016 
      

466×24

 X 466 
    24 
+ 1864 
  932  
 11184 
       

555×555

          
 X   555  
     555  
+   2775  
   2775   
  2775    
  298025  
          

642×704

          
 X   642  
     704  
+   2568  
    000   
  5694    
  571968  
          

1932×126

          
 X  1932  
     126  
+  11592  
   3864   
  1932    
  243432  
          

2Եթե Դավիթի  մտապահած թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 5 անգամ, ապա կստանանք 34։Գտե՛ք  Դավիթի մտապահված թիվը։

  1. 34×5=170
  2. 170-2=168

Պատ՝ 168

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s