Դասարանական առաջադրանք

Գրի՛ր վարժությունները:

1.Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված Է, թե քանի՞ հնչյուն կա):

Օրինակ՝

ասեղ (4) — ա, ս, ե, ղ:

Արմատ-ա,ր,մ,ա,տ, (5), 

երերալ-յ,է,ր,ե,ր,ա,լ, (7), 

երազ-յ,է,ր,ա,զ, (5),

 որոտ-վ,օ,ր,օ,տ, (5),

 տերև-տ,ե,ր,ե,վ, (5), 

որոշում-վ,օ,ր,օ,շ,ու,մ, (7), 

երևելի-յ,է,ր,ե,վ,ե,լ,ի (8):

2.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝եղևնի — 5 տառ, 7 հնչյուն:

ոլոռ-4տառ 5հնչյուն

ողնաշար,-7տառ 8հնչյուն

հրշեջ-5տառ 5հնչյուն

գրքույկ-6տառ 6հնչյուն

բարև-4տառ 5հնչյուն

 կարևոր-6տառ 7հնչյուն

 բաճկոն- 6տառ 6հնչյուն

 ոտք- 3տառ 4հնչյուն

 երամ- 4տառ 5հնչյուն

Ուշադիր կարդա՛, վերհիշի՛ր:

Հնչյունը լսվում  և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում  է: Տառը հնչյունի նշանն է:

Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

3. Իսկ հիմա ինքդ գրի՛ր բառեր(5-6 բառ), որոնք ավելի շատ հնչյուններ ունեն, քան տառեր : Ոստիկան, Երևան, ոսկոր, եղինջ, երկար, երազանք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s