Մաթեմատիկա պարապունք 17

Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 696:12=58

Սյունակաձև

 69612     
  6058     
  96       
   96       
    0       
            
            

Ստուգում

            
   x 58     
    12     
   +116     
    58      
    696     
            

990:45=

Սյունակաձև

             
  99045     
   9022     
   90       
    90       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x22       
    45       
 + 110       
   88        
   990      
             
             

1518:22=

Սյունակաձև

             
 151822     
  13269     
  198       
   198       
    0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x22       
    69       
 +  19 8      
   132       
   1518      
             
             

2805:85=

Սյունակաձև

             
 280585     
  25533     
  255       
   255       
    0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x85       
    33       
 + 255       
  255        
   2805      
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

938:14=

Սյունակաձև

             
  9`3814     
   8467     
   98       
    98       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x14       
    67       
 +  98       
   84        
   938      
             
             

1862:98=

Սյունակաձև

             
 1``86298     
   9819     
  882       
   882       
    0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x98       
    19       
 +  88 2      
    98       
   1862      
             
             

8673:59=

Սյունակաձև

             
 867359     
  59 147    
 277        
  236        
   413       
   413       
    0       
             

Ստուգում՝

             
   x147      
     59      
 + 132 3      
   733       
   8653