Ուղիղ, հատված և ճառագայթ

Ուղիղ, հատված  և ճառագայթ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Ին՞չ է նշանակում «երկրաչափություն» բառը։Երկրաչափությունը ամենահին գիտություններից մեկն է: Այն ուսումնասիրում է պատկերները, նրանց հատկությունները և փոխադարձ դիրքը:

2․Ին՞չ է կետը։ Կետը՝ որպես անվերջ փոքր մի բան

3․ Ին՞չ տառերով ենք նշանակում կետերը։ Կետերը նշանակում են լատիներեն մեծատառերով,

4․ Ին՞չ է հատվածը։Ուղղի այն մասը, որը սահմանափակված է երկու կետերով, կոչվում է հատված:

5․ Ին՞չ է ճառագայթը։ Կետը և նրանով սահմանափակված ուղղի մասը, կոչվում է ճառագայթ

6․ Ին՞չ է ուղիղը։ որպես երկու կողմի վրա անվերջ շարունակվող մի բան:

7․ Որո՞նք են ուղիղի, հատվածի և ճառագայթի տարբերություները։

Ուղիղը չունի ոչ սկիզբ, ոչ վերջ:

Հատվածը ունի սկիզբ և վերջ:

Ճառագայթը ունի սկիզբ, բայց վերջ չունի:

8․ Ին՞չ է նշանակում հատվածի երկարություն։ Մի ծայրից մյուս ծայրի ընկած մասի երկարությունն է:

9․ Ինչպե՞ս ենք չափում հատվածի երկարությունը։ Մետրով, քանոնով:

Առաջադրանքներ

1․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․Ճիշտ

Պատկեր 2․սխալ

Պատկեր 3․սխալ

2․ Ինչպե՞ս է կոչվում նկարի կետգծված կանաչ մասը։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Ճառագայթ

3․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է հատված։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․Հատված

Պատկեր 2․ ճառագայթ

Պատկեր 3․ ուղիղ

4․ Որքա՞ն է BC հատվածի երկարությունը, եթե AB=25սմ, AC=60սմ:

BC=AC-AB

     60-25=35

5․ Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրերով, եթե AD=125մմ, AB=25մմ, BC=70մմ:

CD=AD-BC-AB 125-70-25=30=3սմ

Տնային առաջադրանքներ                                                       

1 Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։  (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․սխալ

Պատկեր 2․Սխալ

Պատկեր 3․Ճիշտ

2․ Ինչպե՞ս է կոչվում նկարի կետագծված կանաչ մասը։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)։

հատված

3․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է ուղիղ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․Սխալ

Պատկեր 2․ճիշտ

Պատկեր 3․ սխալ

4․ Որքա՞ն է AB հատվածի երկարությունը, եթե BC=45սմ, AC=70սմ:

AB=AC-BC

            70-45=25                                                                                                 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s