Մաթեմատիկա

Ուղիղ, հատված  և ճառագայթ

Դասարանական առաջադրանքներ

Բանավոր քննարկվող հարցեր (այս պահին քո համակարգչում բացում ես Paint ծրագիրը)

1․Ին՞չ է նշանակում «երկրաչափություն» բառը։ Այն ուսումնասիրում է պատկերները, նրանց հատկությունները և փոխադարձ դիրքը

2․Ին՞չ է կետը։ Կետը  երկու կողմի վրա անվերջ շարունակվող մի բան:

3․ Ին՞չ տառերով ենք նշանակում կետերը։ Կետերը նշանակում են լատիներեն մեծատառերով

4․ Ին՞չ է հատվածը։ Ուղղի այն մասը, որը սահմանափակված է երկու կետերով, կոչվում է հատված:

5․ Ին՞չ է ճառագայթը։ Կետը և նրանով սահմանափակված ուղղի մասը, կոչվում է ճառագայթ:

6․ Ին՞չ է ուղիղը։  իսկ ուղիղները՝ լատիներեն մեկ փոքրատառով կամ երկու լատիներեն մեծատառերով

7․ Որո՞նք են ուղիղի, հատվածի և ճառագայթի տարբերություները։ Ուղիղը չունի ոչ սկիզբ ոչ վերջիսկ ճառագայթն ունի համ սկիզբ համ վերջ և հատվածը ունի համ սկիզբ համ վերջ:

8․ Ին՞չ է նշանակում հատվածի երկարություն։ Հատվածները հավասար են, եթե հավասար են դրանց երկարությունները:

9․ Ինչպե՞ս ենք չափում հատվածի երկարությունը։ Մետրով, քանունով,

Առաջադրանքներ

1․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․

Հատված և ճառագայթ

Պատկեր 2․

կետ

Պատկեր 3․

             հատված

2․ Ինչպե՞ս է կոչվում նկարի կետգծված կանաչ մասը։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

ճառագայթ

3․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է հատված։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․հատված

Պատկեր 2․ ուղիղ

Պատկեր 3․ կետ

4․ Որքա՞ն է BC հատվածի երկարությունը, եթե AB=25սմ, AC=60սմ:

35սմ

5․ Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրերով, եթե AD=125մմ, AB=25մմ, BC=70մմ:

45մմ

Տնային առաջադրանքներ

1 Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։  (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․կետ

Պատկեր 2․հատված

Պատկեր 3․հատված և ճառագայթ

2․ Ինչպե՞ս է կոչվում նկարի կետագծված կանաչ մասը։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)։

հատված

3․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է ուղիղ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․հատված և ճառագայթ

Պատկեր 2․կետ

Պատկեր 3․ կետ և հատված

4․ Որքա՞ն է AB հատվածի երկարությունը, եթե BC=45սմ, AC=70սմ:

25սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s