Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

2184-725+96542-7205=90796

                     
1) 2184    2)96542   
    725       7205   
   1459      89337   
                     
                     
   3)+89337           
      1459           
     90796           
                     

1000:4 8:200=10

                     
 1)10004     2) x250  
    8 250        8  
   20         2000  
    20               
    0               
                     
     3) 2000200      
        200 10       
         0          
                     
                     
                     

215 4:20 30=1290

                        
   215   860:20=43      
 X  4                  
   860   43             
          30            
        1290            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=125477

                        
 8592        124567     
 657         7025     
 7935        117542     
                        
                        
         117542         
        +  7935         
         125477         
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:6 40:200= 170

                        
 51006      850        
48  850   x  40       
  30        34000       
 30                    
   0                    
                        
                        
       34000:200=170    
                        
                        
                        
                        
                        
                        

33600:60:70 22= 198

                        
 33600:60=560           
                        
 560:70=9               
                        
  22                    
 X 9                    
 198                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Օրինաչափություններ

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19

244, 246, 248, 250

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

1, 4, 9, 14, 27

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 50

147, 136, 125, 114, 103

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176121
2510226
4211943

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

Պատ՝24

Պատ՝3

Դասարանական աշխատանք 23.11

1. Բնութագրի՛ր «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» հեքիաթի պատգամավորներին և թագավորին: Թագավորը խելացի էր, խորամանկ էր, հնարամիտ, լուրջ և համբերատար ու սիրում էր ստուգել մարդկանց, իսկ պատգամավորները անխելք էին, միամիտ, անզգույշ, անճար, անհամբեր

2. Համեմատի՛ր  նրանց հականիշ զույգերով: Շարքը շարունակի՛ր:

     Թագավոր                պատգամավորներ     

  1. խելացի                           անխելք
  2. խորամանկ միամիտ
  3. հնարամիտ անճար
  4. լուրջ անլուրջ
  5. համբերատար անհամբեր
  6. զգուշավոր անզգույշ

3. Հեքիաթի  2-րդ մասից գտի՛ր  և դո՛ւրս գրիր այն նախադասությունը, որտեղ հականիշ զույգ կա:Տղե՛րք, առաջ ոտավորն ուտենք` չփախչեն, անոտը մեր ծառան է:

4.Կետերը փոխարինի´ր  բ, պ  կամ  փ  տառերով (բ-պ-փ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի բառերից նշված երեքը կհանդիպես  հեքիաթում: Փորձիր գտնել  այդ բառերը հեքիաթում և դուրս գրել նախադասությունները: 

Սուրբ,  սրբել,  դարբին,  խաբել,  թփրտալ, ճամփա,  երբներանգ,  երբեք,  համբուրել,  փրփրել, հինգշաբթի, ճամփորդ,  դարպաս,  ճանապարհ,  խաբկանք,  աղբանոց,  իբրև,  եղբայր: