Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

32406-2235:5=31959

 22355      32406       
20  447      447       
 23        31959       
  20                    
   35                   
   35                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

30184-7025:5+9683=19096

 70255    +1405   04 
 5   1405  9683   11088 
 20       11088   19096 
 20                     
  0                     
  25                    
  25                    
   0                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

42588:7-2056+960:3=4534

 42588 7       960 3    
 42    6084    9   320  
  0            06       
   58           6       
   56           0       
    28                  
    28                  
     0                  
                        
 205   +1230   084     
   6     320   1550     
1230    1550   4534     
                        
                        
                        
                        
                        

2539+2747=4457

 274 +2539              
   7  1918              
1918  4457              
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

25300-7000:8+3494=20931

 70008     +3494 200 
 64  875     875   4369 
  60        4369  20931 
  56                    
   40                   
   40                   
    0                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

40787-204:6+777:3=       

 204 6   777 3   4078   
 18  34  6   259    7   
  24     17     28546   
  24     15             
   0      27            
          27            
           0            
                        
                        
 259  2846             
  34    293             
 293  28253             
                        
                        
                        
                        
                        

Եղնիկը պատմվածքի Իմ վերջաբանը:

Եղնիկը վերադառնալով իր իրական ընտանիք, միևնույն է կարոտում էր այն հոգատար ընտանիքին, որը երկար ժամանակ օգնել և պահել էր իրեն: Մի անգամ նա իր մայրիկին խնդրեց, որ իրեն տանի իր այն ջերմ ընտանիքը, որը դարձել էր իրեն հարազատ: Մայրիկը չմերժեց նրա ցանկությունը: Նրանք իրար տեսնելով շատ երջանկացան: Եվ այսպես սովորություն դարձավ շաբաթը մեկ անգամ իրար հանդիպելու և միասին խաղալու:

Եղնիկը երջանիկ էր, որ ուներ երկու ջերմ ընտանիք: