Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

5(532-483)= 245

 532     49             
 483      5             
  49    245             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

60(4000-2627)+748=83128

 4`000  1373 82380       
 2627    60   748       
 1373 82380 83128       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

62(4880:80-244:4)=0

                        
  4880 80   244 4       
  480  61   24  61      
    80        4         
                        
                        
                        
                        
  62                    
   0                    
   0                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4242-(3415-1280)=2107

                        
                        
  3415    4242          
  1280    2135          
  2135    2107          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

324216-(43015-1200):5=316853

                        
  43015  41815 5        
   1200  40    8363     
  41815   18            
          15            
           31           
 324216    30           
   8363     15          
 316853     15          
             0          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

215432-55(42240:60-704) =215432

 42240 60     704  55   
 420   704    704   0   
   240          0   0   
   240                  
     0