Գումարման տեղափոխական հատկությունը

Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000+8000+6214=26214

6480+224+500+20=6480+500+224+20=7224

375+600+25+300=375+25+300+600=1300

796+200+4+450=796+450+4+200=1450

38000+6550+2000=6550+38000+2000=46550

42300+142+2000+700=142+2000+42300+700=45142

750+2807+880+250=2807+880+250+750=4587

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=534կմ

8կմ250մ-3կմ=11կմ 250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=9կմ 620մ

6կմ700մ+300մ=7կմ

30կմ+352կմ+170կմ=552կմ

8կմ420մ-210=8կմ 210մ

5կմ385մ+7կմ400մ=12կմ 785մ

8կմ200մ+800մ=9կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։ 48+18=66  66×2+48×2=228

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։48×3=144  144×2+48×2=384

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։ 20-ով:

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։ 20-ով: