Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

20 718 50=719000

 20  718    
 50    1000 
1000 718000 
            
            
            
            
            

80 60 50=243000

 60   80    
 50   3000  
3000  240000
            
            
            
            
            

30 24 50 20=1980

            
 50  24     
 30   20    
1500 480    
            
            
            
            

40 48 25=49920

            
 40         
 48   1920  
 1920  25   
     48000  
            
            
            

40 70 50=142000

            
  50  2000  
  40  70    
 2000 140000
            
            
            
            

50 42 40 20=2680

            
 50  42     
 20  40     
1000 1680   
            
            
            
            

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+200-(280-80)=840

550-(370-400:20)=200

700-(700-600) 5=200

600-300+(800:4)=100

3.Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։ 1)6×20=120կգ, 2)120×4=480կգ, 3) 5×480=2400

4.Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։ Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։ 1)9×6=54, 2) 54×5=270

5.Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։ 1) 104+44= 148

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s