Դեկտեմբերի 14

Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Գրի՛ր տեսակն ըստ կազմության(պարզ, բարդ, ածանցավոր):

Օրինակ՝

գետակ— գետ(արմատ)+ ակ(ածանց), ածանցավոր

ջրաղաց— ջուր(արմատ)+աղաց(արմատ), բարդ

Արևային-արև(արմատ)-ային(ածանց) ածանցավոր,

վերջալույս-վերջ(արմատ)-ա-լույս(արմատ) բարդ,

առավոտ- պարզ,

ծաղիկ-պարզ,

ծաղկանոց-ծաղիկ(արմատ)-անոց(ածանց) ածանցավոր,

թփուտ-թուփ(արմատ)-ուտ(ածանց) ածանցավոր,

տերևաթափ-տերև(արմատ)-ա-թափվել(արմատ) բարդ,

ոսկեզօծ-ոսկի(արմատ)-օծել(արմատ) բարդ,

ոսկյա-ոսկի(արմատ)-յա(ածանց) ածանցավոր

արծաթ-պարզ բառ: