ԻՄ ԵՐԳԸ

  • Անծանոթ բառերը  բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Պարգև-որևէ կարգի հատուցում, հանք-Բնական հանքային հումք, բաշխել-բաժանել, երկյուղ-վախ:
  • Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ՝  պարգև, շնորհք, անվերջ, բարձունք, փորձանք, աշխարհ:
  • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր  անծեր բառի հոմանիշները: Անտակ,անհուն,անհատ
  • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր երկյուղ բառի հոմանիշը: Երկյուղ,ահ
  • Փորձի՛ր  բացատրել բանաստեղծության վերնագիրը: Բանաստեղծը իր կյանքի մասին պատմող երգ է գրել:

ԻՄ ԵՐԳԸ

Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,
Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ
Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես

Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,

Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տրվածն եմ տալիս իրեն։

մաթեմատիկ

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։9×2=18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։10×6=60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։100×10=1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։1000×4=4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի 12×3=36 12×4=48 12×5=60 12×6=72

Որն է ամենափոքր վեցանիշ թվի վեցապատիկը 600000×6=3600000

Որն է ամենափոքր յոթանիշ թվի յոթապատիկը 7000000×7=49000000

Որն է ամենափոքր ութանիշ թվի ութապատիկը 80000000×8=640000000