«Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան:

Ջաղացպան-Ջրաղացի աշխատանքին հսկող

քուրք-մուշտակ

փոստալ-մորթե հնամաշ գլխակ

կոտ-փայտե աման

խլշկոտում-այս ու այն կողմը նայել

նախիր- խոշոր եղջերավոր անասունների հոտ

խոտհարքներ-մարգագետին