«Չախչախ թագավորը» հեքիաթի բառարան:

Ջաղացպան-Ջրաղացի աշխատանքին հսկող

քուրք-մուշտակ

փոստալ-մորթե հնամաշ գլխակ

կոտ-փայտե աման

խլշկոտում-այս ու այն կողմը նայել

նախիր- խոշոր եղջերավոր անասունների հոտ

խոտհարքներ-մարգագետին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s