Երկու սև ամպ

  1. Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունն անգի՛ր սովորիր:
  • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր: Քանի որ ամպամած էր և գույներ չկային, ավելի շատ շարժում կարելի է նկատել:
  • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ապա ձայնագրիր:https://www.youtube.com/watch?v=fiP5hEbVkNY
  • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանիր, թե ինչու ես այդպես մտածում: Այս քայռակում տեսանելի է իրական ընկերությունը դրա համար էլ ինձ դուր եկավ: Հողմը սակայն չար հոսանքով
  • Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
  • Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
  • Դես ու դեն էր քըշում, տանում։
  • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը: Երկու անբաժանելի ընկերներ
  • Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:

Լինում են երկու սև ամպեր, որոնք չնայած ամեն դժվարության հողմի հետ պայքարելով գնում էին անդադար: