Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

2/5<3/5

6/17>5/17

7/123=7/123

18/19=18/19

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Աճման կարգով

3/17  4/17 6/17 12/17 15/17 17/17

3․Համեմատի՛ր

3/5մ < 4/5մ

7/10կգ > 4/10կգ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

1)4500÷3=1500  2)1500×2=3000 3)4500-3000=1500 Պատ’1500

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի 23 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

180:3×2=120   180-120=60 Պատ’60

6․ 1 ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի 14 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։ 6000:4=1500 1500×2=3000 Պատ’3000

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։Երեքշաբթի 12:00

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

                   14/18<17/18

                      3/7<4/7

11/28> 9/28

24/143>21/143

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

35/35 31/35 22/35 19/35 17/35 4/35

3․Համեմատի՛ր

3/20լ<6/20լ

2/15ժ< 4/15ժ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։4500:3×2=3000 Պատ’3000

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։ 

8000:4=2000 Պատ’2000

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի 13 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։ 

12:3=4կգ 12-4=8կգ Պատ’4կգ,8կգ

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 1)650:2=325 2)325+325=650 3)325-325=0

Պատ’0

Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

 1. Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 2. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը: Ով աշխատի նա էլ կուտի։ Որ պետք է աշխատես, որ կարողանաս քեզ ապրել։
 3. Գրի՛ր բառերի հոմանիշները:  գիժ-խելագար ժիր-աշխույժ, շեն-բազմամարդ, թշվառ-խեղճ, թուխ-թխաթույր, ամբար-պահեստ, սուգ անել– սգալ, պաղել-մրսել, դալկանա– 
 4. Գրի՛ր բառերի հականիշները:
 5.  ժիր-ծույլ, սուսիկ-փուսիկ-աշխույժ,աշխույժ-ալարկոտ, ծույլ-աշխատասեր, լիքը-դատարկ, ուրախ-տխուր, առողջ-վատառողջ
 6. Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական  ածական(ինչպիսի՞) շուշտիկ, սոված, սառած, տաքուկ, տխուր, տարաժամ, թշվառ, նեղ, ուրախ, ճոխ գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր) պալատներ, ոտներ, մոծակ, մրջյուն, քամի, աշուն, գարուն, դուռ, արև, սեղան։

Կոտորակ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։ 

3/9

2/3

3/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 50 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 5-ը, 12-ը, 24-ը, 48-ը, 50-ը։

48/50

                           5/50

                           12/50

                           24/50

3․ Ամբողջը բաժանված է 60 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 12-ը, 24-ը, 35-ը, 48-ը։ 

12/60

                            24/60

1/60

35/60

48/60

4․ Հաշվի՛ր 6սմ կողմով քառակուսու 2/3 մասի մակերեսը։

6:3×2=4սմ

4×6=24սմ/ք

Պատ’24սմ/ք

5․ 1 արկղ խնձորը 24կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 4/6 մասի զանգվածը։

24:6=4

4×4=16կգ

Պատ’16կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

2000-ի 9/10 մասը 

2000:10×9=1800

140-ի 5/7 մասը 140:7×5=100

100-ի 5/5 մասը 100

7 Հաշվի՛ր

320լ-ի 6/8 մասը 320:8×6=240

510մ2-ու 2/17 մասը 510:17×2=60

480կմ-ի 5/16 մասը 480:16×5=150

8․ Աննան գնել էր 800գ կարագ։ Նա տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի 3/5 մասը։ Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար։ 

800:5×3=480

Տնային առաջադրանքներ

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի գունավորած մասերն ու չգունավորած մասերը ներկայացրո՛ւ առանձին կոտորակների տեսքով։ 

2/4

4/8

2/6

2․ Ամբողջը բաժանված է 70 հավասար  մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 6-ը, 11-ը, 41-ը, 58-ը, 60-ը։

6/70

11/70

41/70

58/70

60/70

3․ Ամբողջը բաժանված է 90 հավասար մասերի։ Կոտորակի տեսքով ներկայացրու՛ այդ մասերից 1-ը, 17-ը, 26-ը, 35-ը, 78-ը։ 

1/90

17/90

26/90

35/90

78/90

4․ Հաշվի՛ր 7սմ կողմով քառակուսու 7/4մասի մակերեսը։

7×7=49

49:7×4=28սմ/ք

Պատ’28սմ/ք

5․ 1 արկղ խնձորը 36կգ է։ Հաշվի՛ր այդ խնձորի 3/4 մասի զանգվածը։

36:4×3=27կգ

Պատ’27կգ

6․ Գտի՛ր թվի նշված մասը։ 

35-ի 3/7 մասը 35:7×3=15

420-ի 5/6 մասը 420:6×5=350

180 – ի 5/9 մասը 180:9×5=100

7 Հաշվի՛ր

415կգ-ի 2/5 մասը 415:5×2=166կգ

480 դրամի 5/6 մասը 480:6×5=400դ

18ժ-ի 2/3 մասը 18:3×2=12ժ

8․ Սոնան կարդացել էր 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը։ Քանի՞ էջ է այդ գրքից կարդացել Սոնան։

126:6×5=105

  Պատ’ 105

15 марта – 19 марта

15 марта – 19 марта

Проектное задание
Расскажите о том, что бывает весной (погода, природа, весенние развлечения и т.д.), а также о том, нравится ли вам весна и почему.
Формат: текст / аудио / видео.

КАКОЙ? / КАКОГО? КАКОЕ? КАКУЮ? КАКИЕ? / КАКИХ?

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

 1. Какой фильм вы смотрели вечером?Мы вечером смотрели смешной фильм.
 2. На какую стену мальчик повесил картину?На кирпичную стену.
 3. На какую полку сестра поставила книги? На верхную полку.
 4. Про какое событие вспомнила бабушка? Про странное событие.
 5. Под какой зонт дети спрятались от дождя? Под большой зонт.
 6. Какие книжки покупают маленьким детям? Яркие книжки.

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. Учитель объясняет трудную задачу.
 2. Они видели вчера их общего друга.
 3. Дети плакали, потому что потеряли маленькго котёнка.
 4. Мой брат вчера весь вечер решал трудные задачи.
 5. Весёлый мышонок всегда обманывает зловова кота.
 6. Его сестра плохо понимает домашнее задания.
 7. Моя бабушка не любит шумных детей.
 8. В зоопарке все хотят посмотреть на белова медвежонка.
 9. Не надевай в дождь летную обувы.
 10. Утром мы встретили хорошого друга.
 11. Я вчера встретила первую учительницу.

Задание 3. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Используйте словосочетания: новая квартира, фантастический фильм, центральная площадь, морской берег, любимая актриса, громкая музыка.

 1. Завтра мы переезжаем на новою квартиру
 2. Зрители приветствуют любимою актрису
 3. Автобус привёз нас на центральную площадь города.
 4. Моя подруга любит танцевать под громкой музыкой .
 5. Вчера мы с друзьями посмотрели фантастический филмьм .
 6. На морской берег выбросило остатки старого корабля.

Задание 4. Составьте из слов предложения, чтобы получился текст.

Ёжик, в, жил, у, доме, нас; его, прозвали, Пушок, Мы; гулять, в, летом, Я, сад, Пушка, брал; по, бегал, Он, дорожке; лягушек, ловил, Он, жуков, и; Мы, молоком, Пушка, кормили; весны, прожил, у, до, нас, Он.

Задание 5. Выделите букву «т» в словах, где она не произносится.

 • грусть, грустить, грустный, грустно;
 • капуста, капустный, капустница;
 • весть, известие, известный, вестник;
 • место, местный, местность, местечко.

Задание 6. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Для проверки используй родственные слова.

 • Радостно, радостный — радость;
 • счастливо, счастливый — счастье;
 • честно, честный — честь;
 • поздно, поздний — опоздать;
 • прелестно, прелестный — прелесть.

Задание 7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы.

Сердце, солнце, местность, поздний, честный, лестница, опастный, грустный, ястный, радостный, несчастный, известный, праздник, вкустный, капустный, интерестный.

Задание 8. Составь и запиши словосочетания из данных слов.

 • Нарисовать на бумаге (на);
 • погулял по лесу (по);
 • вбежать в комнату (в);
 • доплыл до берега (до);
 • добежал до дерева (до);
 • закатился за шкаф (за);
 • спрыгнуть с горки (с);
 • написать на доске (на).

Задание 9. Скажем ласково по образцу: нос – носик.

 • человек – человечик ,
 • морковь – морковка ,
 • козёл – козлик ,
 • рога – рожки,
 • кусок – кусочек.

Մոծակն ու մրջյունը

Գիժ մոծակի պարի ժամին

Զարկեց հանկարծ աշնան քամին,

Ուժը խըլեց, ուշքը տարավ:
Գիժը մին էլ մըտիկ արավ,
Որ էն արև
Աշխարհքն արդեն պատած ողջ սև,
Լացով, թացով սուգ է անում,
Դողում, պարում ու դալկանում
Շուտիկ, շուշտիկ իրեն կինն էլ
Սուսիկ-փուսիկ կողքից կորել,
Ով գիտի՝ ինչ ծակ էր գըտել,
Մինչև գարուն մեջը մըտել:
Սոված, սառած
Ու սալարած
Վեր թըռավ՝ վար, դես ընկավ՝ դեն,
Ժիր Մըրջյունի տաքուկ ու շեն
Բանը հիշեց, ելավ գընաց,
Դըռան առջև տըխուր տըզզաց.
— Բա՜ց արեք, բա՜ց…
Էս տարաժամ՝ թըշվառ ձենից
Կոպիտ, թուխ-թուխ,
Հաստագըլուխ
Մի պահապան զարթնեց քընից,
Ներսի մըթնում մի կերպ արավ,
Փակած դուռը նեղ ծերպ արավ,
Տեսավ՝ սևով, թևով զուգված՝
Դըռան առջև մինը տընկված,
Ոտները թել,
Ինքը մի գել:
— Հե՛յ, ո՞վ ես դու,
Ա՜խպերացու:
— Տը՛զ-պը՛զզ, ասավ, Մոծակն եմ ես.
Բա չե՞ս ասիլ՝ էսպես, էսպես.
Ամառն ամբողջ,
Ուրախ, առողջ,
Պայծառ ու տաք
Արևի տակ
Կինըս աշխույժ սազ էր ածում,
Ես էլ անհոգ խընդում, ցընծում,
Տեսակ-տեսակ պարեր պարում,
Սըրա նըրա թուշն համբուրում
Ու վայելում ամեն բանից,
Ամեն բարուց ու սեղանից,
Լիքը այգում,
Ճահճոտ մարգում,
Ճոխ տըներում,
Պալատներում…
Մի անգամ էլ, երբ որ էսպես
Պարում էի, մինը անտես
Էնպես զարկեց՝ ուշքըս անցավ:
Ուշքի որ գամ՝ ի՞նչ տեսնեմ լավ.—
Երկինքը թուխպ, երկիրը սև,
Դառը քամի, սառը անձրև,
Արար աշխարհն պաղել, փոխվել…
Կողքիցըս էլ կինս է փախել,
Էլ ի՞նչ ասեմ, ողջը մի-մի
Էն ի՞նչ լեզու կարա պատմի
Կամ ի՞նչ բերան,
Չըտեսնըվա՛ծ, հըրաշք մի բան…
Հիմի էսպես՝ սոված, մենակ,
Մընացել եմ պատերի տակ,
Տեղ չի ունեմ, կեր չի ճարվում:
Ես էլ եմ հո շատ մըճըրվում,
Բայց ի՞նչ անեմ, ո՞ւր գընամ էլ,
Երեսս էլի ձեզ եմ արել:
Աստծու սիրուն, մի՜ խընայեք,
Էս մի ձըմեռ շահեք, պահեք,
Մինչև նորից գարուն բացվի,
Աշխարհքն էլ ետ բարով լըցվի:
— Դե լա՜վ, դու կաց, ներս գընամ ես,
Տեսնենք՝ ներսից ինչ կասեն քեզ:
Ասավ պահնորդն ու մեջեմեջ
Կոկ սենյակներն անցավ անվերջ,
Մինչե հասավ ներսի տունը,
Ուր ապրում էր մեծ Մըրջյունը
Առատ կյանքով,
Իր համայնքով:
Գընաց իրենց լեզվով հայտնեց,
Մըրջյունը լուռ լըսեց, մըթնեց,
Ու ետ դարձավ
Էսպես ասավ.
— Գիժ Մոծակի համա՞ր եմ ես
Ողջ ամառը արևակեզ՝
Էնքան ջանքով
Ու տանջանքով
Տուն տեղ դըրել, ճամփա հարթել,
Ամբար շինել, պաշար կիտել,
Որ ամառը ծույլ պըտըտի,
Ձմեռը գա նըստի ուտի՞…
Մեր ծույլերին ջարդել ենք մենք,
Ուրիշ ծույլի՞ բերենք պահենք…
Կերթաս կասես էդ անպետքին,
Բանի, գործի ժամանակին
Ով փոխանակ աշխատելու,
Ուշք ու միտքը տա խընդալու,
Պարապ շըրջի, երգի, պարի,
Սըրա նըրա թուշն համբուրի,
Էս կուռ վազի, էն կուռ ցատկի,
Վերջը էդպես պիտի սատկի:

 • Կարդա՛ Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Դալկան, շուշտ-թեթևամիտ, ցընծում-ուրախանալ
 • Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (2-3ց առած):

Բանի, գործի ժամանակին
Ով փոխանակ աշխատելու,
Ուշք ու միտքը տա խընդալու,
Պարապ շըրջի, երգի, պարի,
Սըրա նըրա թուշն համբուրի,
Էս կուռ վազի, էն կուռ ցատկի,
Վերջը էդպես պիտի սատկի:

 • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը ու կարմիրով ներկի՛ր:

Մրջյուն, աշխարհ,  հանկարծ,  համբուրել, զարդնել:

Tom Thumb(մատնաչափիկը

Part One

This story is very old. It is not true, but many children like it. A husband and a wife had no children and they were very sad. There were many nice flowers in their garden, and one day they found a little boy in one flower. He was as small as a man’s thumb. They called him Tom Thumb.

Tom’s mother was very happy. She made nice clothes for her boy. He had a green coat and yellow trousers. On his head he had a yellow hat. His mother made little boots for him. Tom liked his clothes. But he wanted a sword and a shield. He wanted to be a soldier. Mother gave him a needle for a sword and a button for a shield.

One day he went for a walk. He met two men. He did not know them.

Բառերի արտասանությունը ստուգեք https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ հղումով:

sword-թուր

shield-վահան

needle-ասեղ

button-կոճակ

soldier-զինվոր

thumb-բթամատ

true-ճիշտ

to like-հավանել

to be sad-տխուր լինել

to go for a walk-գնալ զբոսանքի

Choose the right word.

A husband and wife  had no  children (had, had no).

One day they found a boy in a flower (a boy, a girl).

He had a green coat (yellow, green).

He had yellow trousers (red, yellow).

He had a yellow hat (yellow, white).

His mother made little boots (big, little).

She gave Tom a needle for a shield (sword, shield).

She gave Tom needle for a shield (button, needle

Թեստ 3

Թեստ 3

Ջանի Ռոդարի
Ջելսոմինոյի արկածները

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

Եվ, այսպես որոշելով, նա կանգնեց ծառի տակ ու ոչ կատակ, ոչ լուրջ ճչաց.

-Է՜յ, տանձեր, հապա մի ցած թափվեք:

«Թը՛փ-թը՛փ-թը՛փ»,- պատասխանեցին տանձերը՝ անձրևի նման ցած թափվելով:

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին և նույն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա գոռում էր՝ «թափվե՛ք», տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Ջելսոմինոն շատ ուրախ էր դրա համար:

«Այսպես ես ահագին ուժ կխնայեմ,- խորհում էր նա,- ափսոս, որ առաջ չէի մտածել այս մասին»:

Մինչ Ջելսոմինոն շրջում էր իր պարտեզում ու այդ ձևով հավաքում տանձերը, հարևան արտում քաղհան անող մի գյուղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչքերը, քիթը կսմթեց և, երբ համոզվեց, որ տեսածը երազ չէ, վազեց կնոջ մոտ.

-Գնա, մի տես ̀ ինչ է կատարվում,- դողալով ասաց նա կնոջը,- ես համոզված եմ, որ Ջելսոմինոն չար վհուկ է:

-Ի՜նչ ես ասում. նա բարի, սուրբ ոգի է:

Մինչ այդ ամուսինները բավական խաղաղ էին  ապրել, բայց այստեղ նրանք կպան իրար: Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.<<Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն>>:

Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը: Նա դեմ չէր մի ավելորդ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին: Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդում էր, թե Ջելսոմինոն բարի ոգի է, իսկ մյուսներն ապացուցում էին, թե նա չար կախարդ է:

 1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լարացնելով բաց թողած տառերը:

անգամ

երբ

սուրբ

ավելորդ

 1. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

ակնթարթ

 1. Տեքստից դու՛րս  գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան         սանդուղք      

բ/ սիրուն                գեղեցիկ

գ/ բղավել               ճչալ

դ/ դաշտ                 արտ

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ 

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր պարզ

դ/տանձ — պարզ

 1. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/հարևան
բ/ ճյուղ

գ/ ծառ

դ/ամուսին

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:

ա/ պարտեզ – գոյական

բ/ տանձ – գոյական   

գ/ առավոտյան -գոյական         

դ/  միտք – գոյական

 1. Տեքստից ընտրի՛ր չորս բառ (ոչ բայ) և դարձրու՛  բայեր:

___________________                            __________________

___________________                            __________________

___________________                             __________________

___________________                             __________________

 1. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին: 

Ջելսոմինոն

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն>>:

 1. Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին

 1. Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:

Ջելսոմինոն չար վհուկ է:

Նա բարի, սուրբ ոգի է:

 1. Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.  

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

 1. Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

Նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

 1. Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

 1. Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:

Նա դեմ չէր մի ավելորդ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Երազանքների վայր

Ես առավոտյան դուրս եկա բակ, և տեսա նշան, գնացեք աջ և դուք կընկնեք շատ հետաքրքիր տեղ:Ես գնացի այդ նշանի ճանապարհով, և ես ընկա շատ հետաքրքիր տեղ, որտեղ մոլտֆիլմի հերոսներ էլ կային, և շատ սիրուն միջավայր էր այնտեղ՝ ծառեր, ծաղիկներ, տներ, նստարաններ և ամենակարևոր բանը աստղեր առավոտյան: Ես չհավատացի, բայց հիշեցի, որ նշանի վրա գրված էր գնացեք աջ և դուք կընկնեք շատ հետաքրքիր տեղ, և ես հասկացա, ես ընկել եմ այդ հետաքրքիր տեղը: Ես այդ տեղի անունը դրեցի ամենագեղեցիկ անունը՝ երազանքների վայր, որտեղ կուզենար լինել ամեն մարդ: Մի 2-3օր անց ինձ մոտ եկավ մեր երկրից մի մարդ անունը Արմեն: Մենք ընկերացանք, և գնացինք հաց ման գալու, որովհետև ես երեք օր հաց չէի կերել և ինքն էլ սոված էր: Մենք սնունդ գտանք և պատրաստեցինք ու կերանք: Արդեն երբ կուշտ էինք տեսանք, որ մենակ ենք ու մեր դուրը չեկավ, բայց մենք գնացինք մոլտֆիլմում նկարվելու: Մեզ հետ մուլտֆիլմում շատ կենդանիներ էին նկարվում՝ առյուծներ, վագրեր, ջայլամներ, գայլեր և աղվեսներ: Մուլտֆիլմի գլխավոր հերոսները մենք էինք: Իրականում այդ վայրում ապրելը շատ դժվար էր, սակայն մենք իրական ընկերներ էինք և օգնում էինք միմյանց: Միևնույն վայրում գիշեր ու ցերեկ միասին էին, կարող էիր քայլել երկու քայլ գիշերից հայտնվել ցերեկում, արևն ու լուսին իրար էին բարևում: ԵՎ շատ հետաքրքիր բաներ կարող էիր տեսնել, որ իրական կյանքում երբեք չես տեսնի: Միայն տխուր էր, որ մենք միայնակ էինք այդ հրաշք վայրում, իսկ թէ ինչ արկածներ ունեցանք թող մնա գաղտնիք:

Русский язык 9 марта – 12 марта

Задание 1. Закончите предложения, используя слова в скобках.

 1. Я знаю этот (город, журнал, театр).
 2. Я знаю этого (ученикa, писателья, журналистa).
 3. Как зовут (брата, подругу, сестру)?
 4. Я знаю его (соседа, друга, директора).

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. Наташа купила кресло в кабинет.
 2. Мальчик решает задачу.
 3. Анна купила молоко, соль и сахар.
 4. Девушка слушает музыку.
 5. Борис смотрит телевизор.
 6. Жанна готовит обед.
 7. Я пишу письмо.
 8. Ребенок не любит кашу.
 9. Дети прочитали сказку Туманяна.
 10. Ученик принёс тетрадь.
 11. Дети нашли мяч.
 12. Мы видели машину друзей.
 13. Я жду подругу.
 14. Андрей провожает сестру.
 15. Лена любит оперу.
 16. Вчера в театре мы встретили учителя.
 17. На вечере мы увидим Виктора.
 18. Ты знаешь Анну?
 19. Ты пригласила Риту на праздник?
 20. Алексей проводил Наташу домой?
 21. Я ходила в библиотеку.
 22. Анна ходила в магазин.
 23. Мы ездили на экскурсию.
 24. Каждый четверг я хожу на рынок.
 25. Вечером дети идут в цирк.
 26. Девочки идут в бассейн.

Задание 3. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

 1. Что Вера слушает? Оперу
 2. Что Борис забыл? Тетрадь
 3. Что они читают? Газету
 4. Что ты учишь? Математику
 5. Что Анна потеряла? Сумку
 6. Куда поедет сестра?В дачу
 7. Куда ты хочешь пойти?В парк
 8. Куда он пойдет на концерт?В оперу
 9. Куда ты повесил костюм?В шкаф
 10. Куда Анна поставила вазу?У окна
 11. Куда Борис положил книгу?На стол
 12. Куда мама положила кошелёк?В сумку
 13. Куда поставили книги?В шкаф
 14. Куда положили пальто?На стул

Задание 4. Раскройте скобки.

 1. Лена ждёт подругу около машины.
 2. Я знаю его брата.
 3. Мы ждём друзей.
 4. Я хорошо знаю архитекторов, которые построили эти дома.
 5. Учитель спрашивает ученику.
 6. Борис хорошо изучил все памятники Москвы.
 7. Мама ведёт детей в парк.
 8. Анна любит комедию.
 9. На вечер пригласили спортсмены.
 10. Он прочитал все рассказы Туманяна.
 11. Я куплю часы.
 12. Из своей комнаты я вижу окно здания напротив.

Մասերի համեմատումը

Մասերի համեմատումը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Համեմատի՛ր։ 

1/5 <1/4    

1/12 >1/16

1/123 >1/124

1/18 =1/18

2․ Թվերը դասավորիր 

աճման կարգով․

116,1143,19,124,1142,114

1/143 ,   1/142 ,   1/24  ,    1/16  ,     1/14  ,   1/9.

3․ 8400լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի 1/4 մասը և երկրորդի 15 մասը։ Ջրավազաններից որու՞մ ավելի շատ ջուր կա։ Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը։

8400:4=2100լ

8400:5=1680լ

2100-1680=420լ

Պատ’420լ

4․ Ջրավազանում կար 1250լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության 14մասը։ Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությամբ։ 

1250×4=5000լ

Պատ’5000լ

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։ 

4928+2142=7070           

2014=3535-1521

6․ Ավտեմեքենան առաջին օրը գնաց 80կմ/ժ արագությամբ 5ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 85կմ/ժ արագությամբ 3ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։ 

80×5=400

85×3=255

400+255=655

Պատ’655

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Համեմատի՛ր։ 

1/7 >1/9

1/28 <1/16

1/143=1/143

1/19>1/27

2․ Թվերը դասավորիր 

նվազման կարգով

112,1216,18,19,1220,116

1/8,      1/9 ,    1/12,     1/16 ,     1/216,    1/220.

3․ Մարդատար ավտոմեքենան 1 ժամում անցավ 240կմ երկարությամբ ճանապարհի 13մասը, իսկ բեռնատարը՝ 1/4 մասը։ Ավտոմեքենաներից ո՞րն է 1 ժամում ավելի շատ ճանապարհ անցել։ Քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ դեռ պիտի անցնի նրանցից յուրաքանչյուրը:

240:3=80կմ

240:4=60կմ

240-80=160կմ

240-60=180կմ

Պատ’160մ,180բ.

4․ Ջրավազանում կար 2400լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության 1/3 մասը։ Դեռ որքա՞ն ջուր կարելի է լցնել այդ ջրավազանը։ 

2400×3=7200լ

7200-2400=4800լ

Պատ’4800լ դեռ կարելի է լցնել:

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։ 

21021=18018+3003

40835-8507=32328

6․ Երբ Հայկն իր գումարից 150դրամ տվեց Արային և 250դրամ՝ Գագիկին, նրանց ունեցած գումարները հավասարվեցին։ Որքա՞ն դրամ ուներ տղաներից յուրաքանչյուրը, եթե նրանք միասին ունեին 2400դրամ։ 

2400:3=800

800-250=550

800-150=650

800+250+150=1200        

Պատ’1200հ,550Գ,650Ա