Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Հաշվի՛ր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա 1/5 մասը 12սմ է։ 

12×5:1=60

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․            

                1/7 մասը է 14

                     14×7:1=98

                 1/6 մասը է 20

20×60:1=1200

                  1/9 մասը է 22

22×9:1=198

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

                      1/5սմ=2 մմ

   1/50կգ= 20 Գ

1/15ր= 4 Վ

                        1/20դմ= 5 մմ

4․ Ջրավազանում կա 800լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության  1/6 մասը։ Որքա՞ն է ջրավազանի տարողությունը։ 

800×6=4800լ 

Պատ’4800լ

5․ Խանութում եղած ձմերուկի 1/4 մասը, որը կազմում է 2տ450կգ, վաճառվեց։ Որքա՞ն  ձմերուկ կար խանութում։ 

2տ450կգ×4=9տ800կգ

Պատ’9տ800կգ

6․ Լրացրու աղյուսակը 

Մասը1/21/31/41/61/81/121/24
Թիվը
482416128542
7236242312963

7․ 7 տուփի մեջ կա 84 մատիտ։ Քանի՞ այդպիսի տուփ է օգտագործվել 1500 մատիտ  տեղավորելու համար։ 

84:7=12

1500:12=125

Պատ’125տ

8․ 450կմ ճանապարհի 1/3 մասը ավտոմեքենան անցավ 50կմ/ժ, իսկ մնացած մասը՝ 75կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ժամանակ նա ծախսեց այդ ճանապարհն անցնելու համար։ 

450:3=150կմ

150:5=3Ժ

450-150=300

300:75=4ժ

4+3=7ժ

Պատ’7ժ

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։ 

12կմ120մ=10կմ900մ+1կմ220մ 

825մ48սմ=782մ58սմ+42մ90սմ

206մ4դմ=209մ2սմ-2մ8դմ

12սմ6մմ=23սմ2մմ-10սմ6մմ

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։ 

298<299

7205>7201

5792<5795

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Որքա՞ն է ամբողջ ճանապարհի երկարությունը, եթե նրա կեսը 125կմ է։

  • 125×2=250Կմ

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․ 

1/5 մասը 20 է =100

              1/10 մասը 1 է  =10

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

1/2տ=500000գ 

1/30 ժ= 2 ր

1/25 մ= 40մմ

1/40 ց= 2500 գ 

1/8 օր= 3 ժ

4․ Աննայի մտապահած թվի 1/9 մասը 20 է։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։ 

Լուծում

20×9=180

Պատ’180

5․ Ծիրանի այգին գրավում է ամբողջ հողատարածքի 1/60

մասը։ Որքա՞ն է հողատարածքի մակերեսը, եթե ծիրանի այգու մակերեսը 1600մ2 է։ 

Լուծում

1600×6=9600

Պատ’9600

6․ Լրացրու աղյուսակը 

Թիվը
30
3410022
Մասը
1/215175011
Թիվը15020012580
Մասը
1/530402516

7․ 105 աշակերտ պետք է մեկնեն շրջագայության։ Ամենաքիչը քանի՞ 11 տեղանոց ավտոբուս պետք է վարձեն նրանք։ Քանի՞ ազատ նստատեղ կավելանա։ 

Լուծում

11×10=110

110-105=5

Պատ’5 տեղ ավելացել է:

8․ Ավտոմեքենան 2ժ ընթացավ 60կմ/ժ արագությամբ, ապա արագությունը ավելացրեց 1/3 մասի չափով, և անցավ ևս 2ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա այդ 4ժամում։ 

60×2=120Կմ

60:3=20կմ/ժ

20+60=80կմ/ժ

80×2=160կմ

120+160=280կմ

Պատ’280կմ.

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։ 

3կգ350գ+18կգ900գ=22կգ250գ 

7տ550կգ+65տ=72տ550կգ 

220տ5ց-207տ 7ց=12տ8ց  

21ց20կգ-2ց75կգ=18ց45կգ  

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։ 

72307>72306

6490<6491

409054<409154