Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

  1. Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
  2. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը: Ով աշխատի նա էլ կուտի։ Որ պետք է աշխատես, որ կարողանաս քեզ ապրել։
  3. Գրի՛ր բառերի հոմանիշները:  գիժ-խելագար ժիր-աշխույժ, շեն-բազմամարդ, թշվառ-խեղճ, թուխ-թխաթույր, ամբար-պահեստ, սուգ անել– սգալ, պաղել-մրսել, դալկանա– 
  4. Գրի՛ր բառերի հականիշները:
  5.  ժիր-ծույլ, սուսիկ-փուսիկ-աշխույժ,աշխույժ-ալարկոտ, ծույլ-աշխատասեր, լիքը-դատարկ, ուրախ-տխուր, առողջ-վատառողջ
  6. Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական  ածական(ինչպիսի՞) շուշտիկ, սոված, սառած, տաքուկ, տխուր, տարաժամ, թշվառ, նեղ, ուրախ, ճոխ գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր) պալատներ, ոտներ, մոծակ, մրջյուն, քամի, աշուն, գարուն, դուռ, արև, սեղան։