Հ. Թումանյան. Մոծակն ու մրջյունը

  1. Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
  2. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը: Ով աշխատի նա էլ կուտի։ Որ պետք է աշխատես, որ կարողանաս քեզ ապրել։
  3. Գրի՛ր բառերի հոմանիշները:  գիժ-խելագար ժիր-աշխույժ, շեն-բազմամարդ, թշվառ-խեղճ, թուխ-թխաթույր, ամբար-պահեստ, սուգ անել– սգալ, պաղել-մրսել, դալկանա– 
  4. Գրի՛ր բառերի հականիշները:
  5.  ժիր-ծույլ, սուսիկ-փուսիկ-աշխույժ,աշխույժ-ալարկոտ, ծույլ-աշխատասեր, լիքը-դատարկ, ուրախ-տխուր, առողջ-վատառողջ
  6. Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական  ածական(ինչպիսի՞) շուշտիկ, սոված, սառած, տաքուկ, տխուր, տարաժամ, թշվառ, նեղ, ուրախ, ճոխ գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր) պալատներ, ոտներ, մոծակ, մրջյուն, քամի, աշուն, գարուն, դուռ, արև, սեղան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s