Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

2/5<3/5

6/17>5/17

7/123=7/123

18/19=18/19

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Աճման կարգով

3/17  4/17 6/17 12/17 15/17 17/17

3․Համեմատի՛ր

3/5մ < 4/5մ

7/10կգ > 4/10կգ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

1)4500÷3=1500  2)1500×2=3000 3)4500-3000=1500 Պատ’1500

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի 23 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

180:3×2=120   180-120=60 Պատ’60

6․ 1 ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի 14 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։ 6000:4=1500 1500×2=3000 Պատ’3000

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։Երեքշաբթի 12:00

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

                   14/18<17/18

                      3/7<4/7

11/28> 9/28

24/143>21/143

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

35/35 31/35 22/35 19/35 17/35 4/35

3․Համեմատի՛ր

3/20լ<6/20լ

2/15ժ< 4/15ժ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։4500:3×2=3000 Պատ’3000

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։ 

8000:4=2000 Պատ’2000

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի 13 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։ 

12:3=4կգ 12-4=8կգ Պատ’4կգ,8կգ

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 1)650:2=325 2)325+325=650 3)325-325=0

Պատ’0