Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Հաշվի՛ր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա 1/5 մասը 12սմ է։ 

12×5:1=60

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․            

                1/7 մասը է 14

                     14×7:1=98

                 1/6 մասը է 20

20×60:1=1200

                  1/9 մասը է 22

22×9:1=198

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

                      1/5սմ=2 մմ

   1/50կգ= 20 Գ

1/15ր= 4 Վ

                        1/20դմ= 5 մմ

4․ Ջրավազանում կա 800լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության  1/6 մասը։ Որքա՞ն է ջրավազանի տարողությունը։ 

800×6=4800լ 

Պատ’4800լ

5․ Խանութում եղած ձմերուկի 1/4 մասը, որը կազմում է 2տ450կգ, վաճառվեց։ Որքա՞ն  ձմերուկ կար խանութում։ 

2տ450կգ×4=9տ800կգ

Պատ’9տ800կգ

6․ Լրացրու աղյուսակը 

Մասը1/21/31/41/61/81/121/24
Թիվը
482416128542
7236242312963

7․ 7 տուփի մեջ կա 84 մատիտ։ Քանի՞ այդպիսի տուփ է օգտագործվել 1500 մատիտ  տեղավորելու համար։ 

84:7=12

1500:12=125

Պատ’125տ

8․ 450կմ ճանապարհի 1/3 մասը ավտոմեքենան անցավ 50կմ/ժ, իսկ մնացած մասը՝ 75կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ժամանակ նա ծախսեց այդ ճանապարհն անցնելու համար։ 

450:3=150կմ

150:5=3Ժ

450-150=300

300:75=4ժ

4+3=7ժ

Պատ’7ժ

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։ 

12կմ120մ=10կմ900մ+1կմ220մ 

825մ48սմ=782մ58սմ+42մ90սմ

206մ4դմ=209մ2սմ-2մ8դմ

12սմ6մմ=23սմ2մմ-10սմ6մմ

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։ 

298<299

7205>7201

5792<5795

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Որքա՞ն է ամբողջ ճանապարհի երկարությունը, եթե նրա կեսը 125կմ է։

 • 125×2=250Կմ

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․ 

1/5 մասը 20 է =100

              1/10 մասը 1 է  =10

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

1/2տ=500000գ 

1/30 ժ= 2 ր

1/25 մ= 40մմ

1/40 ց= 2500 գ 

1/8 օր= 3 ժ

4․ Աննայի մտապահած թվի 1/9 մասը 20 է։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։ 

Լուծում

20×9=180

Պատ’180

5․ Ծիրանի այգին գրավում է ամբողջ հողատարածքի 1/60

մասը։ Որքա՞ն է հողատարածքի մակերեսը, եթե ծիրանի այգու մակերեսը 1600մ2 է։ 

Լուծում

1600×6=9600

Պատ’9600

6․ Լրացրու աղյուսակը 

Թիվը
30
3410022
Մասը
1/215175011
Թիվը15020012580
Մասը
1/530402516

7․ 105 աշակերտ պետք է մեկնեն շրջագայության։ Ամենաքիչը քանի՞ 11 տեղանոց ավտոբուս պետք է վարձեն նրանք։ Քանի՞ ազատ նստատեղ կավելանա։ 

Լուծում

11×10=110

110-105=5

Պատ’5 տեղ ավելացել է:

8․ Ավտոմեքենան 2ժ ընթացավ 60կմ/ժ արագությամբ, ապա արագությունը ավելացրեց 1/3 մասի չափով, և անցավ ևս 2ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա այդ 4ժամում։ 

60×2=120Կմ

60:3=20կմ/ժ

20+60=80կմ/ժ

80×2=160կմ

120+160=280կմ

Պատ’280կմ.

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։ 

3կգ350գ+18կգ900գ=22կգ250գ 

7տ550կգ+65տ=72տ550կգ 

220տ5ց-207տ 7ց=12տ8ց  

21ց20կգ-2ց75կգ=18ց45կգ  

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։ 

72307>72306

6490<6491

409054<409154

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Հաշվի՛ր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա 1/5 մասը 12սմ է։ 

12×5:1=60

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․            

                1/7 մասը է 14

                     14×7:1=98

                 1/6 մասը է 20

20×60:1=1200

                  1/9 մասը է 22

22×9:1=198

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

                      1/5սմ=2 մմ

   1/50կգ= 20 Գ

1/15ր= 4 Վ

                        1/20դմ= 5 մմ

4․ Ջրավազանում կա 800լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության  1/6 մասը։ Որքա՞ն է ջրավազանի տարողությունը։ 

800×6=4800լ 

Պատ’4800լ

5․ Խանութում եղած ձմերուկի 1/4 մասը, որը կազմում է 2տ450կգ, վաճառվեց։ Որքա՞ն  ձմերուկ կար խանութում։ 

2տ450կգ×4=9տ800կգ

Պատ’9տ800կգ

6․ Լրացրու աղյուսակը 

Մասը1/21/31/41/61/81/121/24
Թիվը
482416128542
7236242312963

7․ 7 տուփի մեջ կա 84 մատիտ։ Քանի՞ այդպիսի տուփ է օգտագործվել 1500 մատիտ  տեղավորելու համար։ 

84:7=12

1500:12=125

Պատ’125տ

8․ 450կմ ճանապարհի 1/3 մասը ավտոմեքենան անցավ 50կմ/ժ, իսկ մնացած մասը՝ 75կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ժամանակ նա ծախսեց այդ ճանապարհն անցնելու համար։ 

450:3=150կմ

150:5=3Ժ

450-150=300

300:75=4ժ

4+3=7ժ

Պատ’7ժ

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։ 

12կմ120մ=10կմ900մ+1կմ220մ 

825մ48սմ=782մ58սմ+42մ90սմ

206մ4դմ=209մ2սմ-2մ8դմ

12սմ6մմ=23սմ2մմ-10սմ6մմ

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։ 

298<299

7205>7201

5792<5795

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Որքա՞ն է ամբողջ ճանապարհի երկարությունը, եթե նրա կեսը 125կմ է։

 • 125×2=250Կմ

2․ Գտի՛ր այն թիվը, որի․ 

1/5 մասը 20 է =100

              1/10 մասը 1 է  =10

3․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

1/2տ=500000գ 

1/30 ժ= 2 ր

1/25 մ= 40մմ

1/40 ց= 2500 գ 

1/8 օր= 3 ժ

4․ Աննայի մտապահած թվի 1/9 մասը 20 է։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աննան։ 

Լուծում

20×9=180

Պատ’180

5․ Ծիրանի այգին գրավում է ամբողջ հողատարածքի 1/60

մասը։ Որքա՞ն է հողատարածքի մակերեսը, եթե ծիրանի այգու մակերեսը 1600մ2 է։ 

Լուծում

1600×6=9600

Պատ’9600

6․ Լրացրու աղյուսակը 

Թիվը
30
3410022
Մասը
1/215175011
Թիվը15020012580
Մասը
1/530402516

7․ 105 աշակերտ պետք է մեկնեն շրջագայության։ Ամենաքիչը քանի՞ 11 տեղանոց ավտոբուս պետք է վարձեն նրանք։ Քանի՞ ազատ նստատեղ կավելանա։ 

Լուծում

11×10=110

110-105=5

Պատ’5 տեղ ավելացել է:

8․ Ավտոմեքենան 2ժ ընթացավ 60կմ/ժ արագությամբ, ապա արագությունը ավելացրեց 1/3 մասի չափով, և անցավ ևս 2ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա այդ 4ժամում։ 

60×2=120Կմ

60:3=20կմ/ժ

20+60=80կմ/ժ

80×2=160կմ

120+160=280կմ

Պատ’280կմ.

9․ Վերականգնի՛ր հավասարությունը։ 

3կգ350գ+18կգ900գ=22կգ250գ 

7տ550կգ+65տ=72տ550կգ 

220տ5ց-207տ 7ց=12տ8ց  

21ց20կգ-2ց75կգ=18ց45կգ  

10․ Աստղանիները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն։ 

72307>72306

6490<6491

409054<409154

ԵՂՆԻԿԸ

ԵՂՆԻԿԸ

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա. էլ չէր փախչում, չէր վախենում մեզնից. մանավանդ շա՜տ մտերմացել էր երեխաներիս հետ. նրանց հետ միասին վազվզում էր պարտեզում, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
Մի բան ինձ շատ էր զարմացնում: Եղնիկը թեև այնպես ընտելացել էր մեզ, սովորել էր մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում էր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում էր հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին. ականջները լարած խորասույզ լսում էր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը, որ երբեմն ուժեղանում էր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և երբ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս… Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին: Արդյոք, գիտե՞ր, որ այդ խուլ շառաչը անուշ-անուշ օրորել է իրեն առաջին անգամ, և ո՞վ գիտե, գուցե, երազներ է բերել իրեն, սիրուն երազներ… Խե՜ղճ եղնիկ… Կարոտ` իր սիրած գուրգուրող անտառներից և զանգակ աղբյուրներից, իր խարտյաշ մորից և շնկշնկան հովերի հետ վազող ընկերներից` հիմա տանջվում, տառապում է մեզ մոտ, մտածում էի ես: Եվ այնպես սրտանց ցավակցում էի նրան… Չէ՞ որ նա էլ մեզ պես մտածող և զգայուն հոգի ունի:
Ես շատ էի հարգում նրան, խնդրեմ չծիծաղես վրաս, այո՛, այնքան, որ երբ նա բարձրանում էր պատշգամբը, հեռացնում էի երեխաներիս, և թողնում էինք նրան մենակ իր ապրումների հետ…
Երբ գրկում էի նրան, այդ նազելի էակին, և նայում էի լեռնային աղբյուրների նման վճիտ աչուկների մեջ` տեսնում էի այնտեղ մի թախծալի, երազուն կարոտ…
Մի գիշեր, մի քամի գիշեր էր, սարերից անսանձ փչում էր քամին, դուռն ու պատուհանները ծեծում ու ծեծկում: Պարզ լսվում էր, որ այնտեղ, անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը, ու թվում էր թե` հենց մեր դռան առջև է աղմկահույզ, հողմածեծ անտառը: Երեխաներս վախից կուչ էին եկել. մինչդեռ եղնիկը դողում էր մի խենթ սարսուռով: Աչքերը կայծակին էին տալիս: Անթարթ, ամբողջովին լսելիք դառած` ականջ էր դնում նա անտառի հուժկու շառաչին, որ խոսում էր նրա հետ մայրենի լեզվով:
Անտառը կանչում է նրան, ընկերների ազատ վազքն է տեսնում նա մթին թավուտների մացառուտ ժայռերն ի վեր,- մտածում էի ես:
Մի փոքր հետո ավելի սաստկացավ քամին` փոթորիկ դառնալու չափ. մեկ էլ աղմուկով բացվեցին լուսամուտի փեղկերը, և մի ուժգին շառաչ միանգամից ներս խուժեց: Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ: Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթարթի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզը և ծածկվեց խավարների մեջ…
Դե՛հ, հիմա՛ գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում…»:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  փախչում

երբ

ակնթարթ

պատշգամբ

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/զուլալ    – ջինջ
բ/լուռ   –       լռիկ
գ/ակնդետ – ուշագրավ

 1. Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ
բ/խելքը գլխին           
գ/կողը հաստ             
դ/ճաշը եփել              

ա/մեկին պաժել, լավ ծեծել
բ/համառ, ինքնասածի, կամակոր
գ/դատող, բանիմաց, խելացի
դ/ծնվել,հայտնվել

 1. Տեքսից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ:

աղմկահույզ

վերջալույս

խորասույզ

ոսկեգեղմ

 1. Տրված օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն համարժեքներով.

ա/զակազ – պատվեր
 բ/մալինա – ազնվամորի

գ/կենգուրու – ագեվազ

դ/ստարտ – սկսել

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր եզակի թվով գործածված չորս բառ:
  անտառ

մատաղ

եղնիկ

երեկո

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.
  ա/որսորդ – գոյական
  բ/եղնիկ – գոյական
  գ/առաջին –ածական
  դ/ազատ –ածական
 2. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական նախադասություն:հարցական
  Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր:

Դե՛հ, հիմա՛ գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում

 1. Գրի՛ր մեկ պարզ ընդարձակ նախադասություն, որի մեջ ստորակետ լինի: Ես վախեցա, երբ տեսա արջին:
 2. Ինչպիսի՞ն էր եղնիկը: Նկարագրի՛ր եղնիկին ̀ օգտագործելով տեքստի բառերը:
  Եղնիկը մատաղ ու խարտյաշ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
 3. Ի՞նչն էր զարմացնում հեղինակին.

ա/ Եղնիկը շատ գեղեցիկ էր ̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով:

բ/Մտերմացել էր երեխաների հետ, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
գ/Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով շառաչյուն խավարի մեջ:

դ/ Եղնիկը թեև ընտելացել էր ընտանիքին ու տանը, բայց մեկ-մեկ թաքուն բարձրանում էր պաշգամբ և լռիկ նայում անտառներով փաթաթված սարերին:++

 1. Ինչի՞ն կարող էր կարոտել եղնիկը:

Իր ընտանիքին և իր տունը նաև բնությունը որտեղ ինքը ծնվել է:

 1. Ինչո՞ւ է հեղինակը հարգում եղնիկին:

Նա էլ մեզ պես մտածող և զգայուն հոգի ունի:

 1. Նկարագրի՛ր անտառը հողմի ժամանակ:
  Պարզ լսվում էր, որ այնտեղ, անտառում, դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում: Եվ քամին բերում էր անընդհատ անտառի այդ լիակուրծք խշշոցն ու մռունչը, ու թվում էր թե` հենց մեր դռան առջև է աղմկահույզ, հողմածեծ անտառը: Երեխաներս վախից կուչ էին եկել. մինչդեռ եղնիկը դողում էր մի խենթ սարսուռով:

Տեքսից դու՛րս գրիր այն նախադասությունը, որը քեզ  հուզեց:
Մի փոքր հետո ավելի սաստկացավ քամին` փոթորիկ դառնալու չափ. մեկ էլ աղմուկով բացվեցին լուսամուտի փեղկերը, և մի ուժգին շառաչ միանգամից ներս խուժեց: Եղնիկը հանկարծակի մի ոստումով ցատկեց լուսամուտի գոգը` աչքերը սուզելով շառաչուն խավարի մեջ: Ես իսկույն վրա վազեցի բռնելու նրան, սակայն նա մի ակնթարթի մեջ թռավ լուսամուտից պարտեզը և ծածկվեց խավարների մեջ…
Դե՛հ, հիմա՛ գնա ու գտիր նրան իր հայրենի անծայր անտառներում…»:

Հաջորդական թվեր

Հաջորդական թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։ 

243-1=242

242:2=121

121+1=122

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 

442:2=221

221-1=220

221+1=222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 

212:2=106

106-1=105

106+1=107

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։ 

213:3=71

71-1=70

71+1=72

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։

219:3=73

73-1=72

73+1=74

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։  

135:3=45

45-1=44

45+1=46

7․ Հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաև 10-ին։ 

15, 30, 45, 60,75,90,

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է:

241-1=240

240:2=120

120+1=121

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 242 է։ 

242:2=121

121-1=120

121+1=122

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 412 է։ 

412:2=211

211-1=210

211+1=212

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 432 է։ 

432:3=144

144-1=143

144+1=145

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական  թվերը, որոնց գումարը  180 է։ 

180:3=60

60-1=59

60+1=61

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է։ Գտեք այդ թվերը։  

69:3=23

23-1=22

23+1=24

7․ Կատարի՛ր գործողությունները․

2կգ550գ+4կգ640գ-1կգ300գ=

 4կգ890գ

8լ80մլ+1լ980մլ-5լ250մլ

4լ810մլ

Հայրենիքում

Մարտի 3

Եղիշե Չարենցի «Հայրենիքում» բանաստեղծությունը շատ լավ կարդա՛լ սովորիր, կատարի՛ր բանաստեղծության տակ գտնվող առաջադրանքները:

Հայրենիքում

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

Առաջադրանքներ

 • Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր   (այսպես. աստղային — աստղ+ային, ածանցավոր բառ):Ձյունապատ-ձյուն+ա+ պատել Բարդ բառ
 • մանկական-մանուկ+ական պարզ ածանցավոր բառ
 • աստղային-աստղ+ային ածանցավոր բառ
 • անհուն-ան+հուն պարզ ածանցավոր բառ
 • ձյունոտ-ձյուն+ոտ պարզ ածանցավոր
 • իրիկնամուտ-իրիկուն+ա+մուտ բարդ ածանցավոր
 • Կարմիրով գրված բառերը բացատրի՛ր:
 • աչեր-Տեսողություն,
 • մրմունջ-Մեղմ՝ ցածր ձայն,
 • անուրջ-երազ
 • Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր 5  (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր)5 ինչպիսի՞)։
 • գոյական ածական

երազներ ձյունապատ

երկինքներ մանկական

լեռներ սուրբ

հոգի աստղային

լճեր թափանցիկ

Հաջորդական թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։ 

121+122=243

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 

220+222=442

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 

105+107=212

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։ 70+71+72=213

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։ 

72+73+74=219

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։  43+45+47=135

7․ Հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաև 10-ին։ 30+60+90=180

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է:

120+121=241

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 242 է։ 

120+122=242

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 412 է։ 

205+207=412

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 432 է։ 

143+144+145=432

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական  թվերը, որոնց գումարը  180 է։ 

59+60+61=180

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է։ Գտեք այդ թվերը։   21+23+25=69

7․ Կատարի՛ր գործողությունները․

2կգ550գ+4կգ640գ-1կգ300գ

5Կգ810գ

8լ80մլ+1լ980մլ-5լ250մլ=

4լ810մլ

Թեսթ 1
Ջանի Ռոդարի
Տարօրինակ Հարցեր

Կար-չկար մի տղա, որն ամբո□ջ օրը սրան-նրան ձանձրացնում էր իր հարցերով: Հարցեր տալն, իհարկե, վատ բան չէ, ընդհակառակը, հարցասիրությունը գովելի է, բայց վատն այն է, որ այդ տղայի հարցերին ոչ ոք չէր կարողանում պատասխանել:

Ասենք՝ գալիս էր ու հարցնում.

-Ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ զարմանքից աչքերը չռում էին կամ էլ հենց այնպես պատասխանում.

-Դարակները նրա համար են, որ նրանց մեջ որևէ բան դնեն, օրինակ՝ սպասք, դանակ, պատառաքաղ և այլն:

-Ես գիտեմ՝ ինչի համար են դարակները, բայց ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ թոթովում էին ուսերը ու հեռանում:

Մի ուրիշ ան□ամ նա հարցնում էր.

-Ինչո՞ւ պոչը ձուկ ունի:

Կամ թե՝  ինչո՞ւ բեղերը կատու ունեն:

Տղան մեծանում էր, բայց շարունակում էր մնալ ինչուիկ և այն էլ ոչ թե սովորական, այլ՝ հակառակ ինչուիկ:

Մեծանալուց հետո էլ նա դիմում էր բոլորին զանազան հարցերով: Պարզ է, որ ոչ ոք չէր կարողանում պատախանել նրա հարցերին: Բոլորովին հուսահատվելով՝ հակառակ ինչուիկը տեղափոխվեց մի սարի գագաթ, իր համար խրճիթ շինեց և այնտեղ հնարում էր նոր-նոր հարցեր: Հնարում էր, գրում  տետրի մեջ, իսկ հետո մեծ տանջանքով աշխատում գտնել դրանց պատասխանները: Սակայն ամբողջ կյանքում նա այդպես էլ եր□եք չգտավ իր հարցերի պատասխանները: Եվ ինչպե՞ս գտներ, եթե նրա տետրում գրված էր.«Ինչո՞ւ ստվերը բարդի ունի: Ինչո՞ւ ամպերը նամակ չեն գրում: Ինչո՞ւ նամականիշները գարեջուր չեն խմում»:

Աստիճանաբար նրա մորուքն աճեց, երկա~ր մորուք դար□ավ. նա չէր էլ մտածում սափրել: Դրա փոխարեն նա նոր հարց հորինեց՝ «Ինչո՞ւ մորուքը դեմք ունի»:

Երբ նա մեռավ, մի գիտնական ուսումնասիրեց նրա կյանքը և զարմանալի հայտնագործություն արեց: Պարզեց, որ ինչուիկը սովոր էր գուլպաները շրջերես հագնել և այդպես էլ հագնում էր իր ամբողջ կյանքում: Հենց այդ պատճառով էլ մինչև վերջ չսովորեց ճիշտ հարցեր տալ:

Հապա նայիր քո գուլպաներին. ճի՞շտ ես հագել:

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
ամբողջ ,անգամ,երբեք,դարձավ:

2.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող շրջերես բառը:
ա/երեսառած բ/կամակոր   

գ/հակառակ կողմով++ դ/բոլորին հակառակ

3.Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հականիշները:
Սովորական-անսովոր            պարզ-բարդ

Երկար-կարճ                              վատ-լավ

4.Տեքստի տրված բառերից  որո՞ւմ վերջածանց չկա.

ա/սովորական
բ/ինչուիկ
գ/բոլորովին
դ/գարեջուր++

5.Տեքստի տրված բառերից ո՞րն է դրված եզակի թվով.

ա/աչքերը      

բ/ հարցերին                           

գ/ դարակները                       

դ/ խրճիթ  ++                           

6.Տեքսից դու՛րս գրիր երկուա    կան գոյական և ածական:

Գոյական բառեր                 ածական բառեր

          Տղա                                սովորական

        դանակ                              հակառակ             

7.Վերականգնի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
ա/ձանձրացնում է               ձանձրացնել
բ/չէր կարողանում               կարողանալ
գ/դնեն                                     դնել
դ/դարձավ                              դարձել

8.Գտի՛ր ընդգծված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:
ենթակա       ստվեր ամպերը նամականիշները

ստորոգյալ      ունի չէն գրում չէն խմում

9.Ո՞րն է կլոր տարի դարձվածքի իմաստը.

ա/մի քանի տարի
բ/ամբողջ կյանքում
գ/ամբողջ տարին++
դ/ տարվա կեսը

10.Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Մի փոքրիկ պապիկ,
հագին հազար շապիկ:
                                  կաղամբ

11.Մեկ նախադասությամբ նկարագրի՛ր հարցասեր տղային:

Նա շատ եր սիրում իր հորինած հարցերը տալ մարդկանց, ինքը չգիտեր այտ հարցերի պատասխանը և նա տալիս էր մարդկանց:

12.Ինչո՞ւ  էր դժվար պատասխանել տղայի հարցերին.

ա/հարցերը շատ էին դժվար
բ/տղան հետաքրքիր ինչուիկ էր
գ/տղան հակառակ ինչուիկ էր++
դ/տղան անընդհատ հարցեր էր տալիս

13.Բոլորովին հուսահատվելով ̀ ի՞նչ արեց ինչուիկը:
Նա գտավ մի խրճիթ և մնաց երկար տարիներ, և հորինում էր իր հարցերը

14.Հորինի՛ր նմանատիպ երեք հարց ու պատասխանի՛ր:

ինչու լարը համակարգիչ ունի-որ համակարգիչը լարով լիցքավորես

Ինչու մատրասը մահճակալ ունի-որ մահճակալի վրա դնես մատրասը և քնես

Ինչու բռնիչը ապակի ունի-որ փակենք կամ բացենք պատուհանը

15.Նայի՛ր շուրջդ. գտի՛ր թարս հարցեր :

Ինչու կարը շոր ունի :

Ինչու բռնիչը պայուսակ ունի:

Ինչու թանաքը գրիչ ունի: