Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։ 

                     7/123<7/103

25/142=25/142

14/19<14/16

2․ Համեմատի՛ր

3/5մ<3/4մ

4/30ժ<4/15ժ

3 Լրացրու՛ աղյուսակը։

Մասը316324348
Թիվը
48963
9618126

4․ Արան իր ունեցած դրամի 3/5 մասը ծախսեց գիրք գնելու, իսկ 1/5 մասը՝ տետր գնելու համար։ Որքա՞ն դրամ մնաց Արայի մոտ այդ գնումնեից հետո, եթե նա ուներ 1000 դրան։

1000÷5×3=600 1000÷5=200

600+200=800 1000-800=200

Պատ’200-դր

5․ Այգին ունի 1200մ2 մակերեսը, որի 2/3 մասը զբաղեցնում են խնձորենիները, իսկ մնացած մասը՝ տանձենիները։ Որքա՞ն մակերես են զբաղեցնում խնձորենիները, և որքա՞ն՝ տանձենիները։ 1200։3×2=800

1200-800=400 Պատ’800խնձոր,400տանձեր

6․ Հաշվի՛ր Լուսինեյի տարիքը՝ գիտենալով, որ նա ծնվել է 1992 թվականին։ Քանի՞ տարեկան կլինի նա 5 տարի հետո։ Քանի՞ տարեկան կլինի նա 2040 թվականին։ Ո՞ր թվականին է լրանալու նրա ծննդյան 30 ամյակը։

2040-1992=48տ                     1992+30=2022թ                                

Պատ’Հինգ տարի հետո հինգ տարեկան 2040թվականին 48 տարեկան 30ամյակն 2022թ

7․ Անահիտը ծնվել ՝ 1997 թվականի մարտի 12-ին, դրանից 3 տարի 18օր հետո ծնվել է նրա քույրը։ Գտի՛ր քրոջ ծննդյան տարեթիվն ու ամսաթիվը։ 2000թ Մարտի 30

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։ 

                     3/4>3/5   

4/7<4/5

6/17<6/15

9/29<9/28

2․ Համեմատի՛ր

2/5լ>2/10լ

7/20<7/10

3 Լրացրու՛ աղյուսակը։

Մասը343638
Թիվը
4836246
96724836

4․ Վարորդը ձմերուկի 3/5 մասը դատարկեց առաջին խանութում, իսկ մնացած 2500կգ-ը՝ երկրորդ խանութում։ Վարորդը որքա՞ն ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում։

2500։2×3=3750

Պատ’3750 առաջին խանութ

5․ Երկու թվերի գումարը 200 է։ Դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից։ Որո՞նք ն այդ թվերը։ 

200։5=40

200-40=160

Պատ’160,40

6․ Հայկը ծնվել է 2002 թվականին՝ հայրիկից 25 տարի շուտ։ Պապիկը ծնվել է հայրիկից 26 տարի շուտ։ Ո՞ր թվականին է ծնվել հայրիկը։ Ո՞ր դարում է ծնվել պապիկը, և քանի՞ տարեկան է նա հիմա։ 

2002-25=1977

1977-26=1951

2021-1951=70

Պատ’Պապիկը ծնվել է 20-րդ հիմա նա 70տարեկան է։