Կրկնություն փաթեթ 1

Կրկնություն փաթեթ 1

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝ 

3 հազարյակ, 2 հարյուրյակ, 4 տասնյակ, 1 միավոր 3241

5 միավոր, 2 տասնյակ, 5 հայուրյակ, 6 հազարյակ 6525

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

3764+2892 > 4895+1679

13564+5937 < 61788+3183

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

6մ 50սմ+8մ70սմ=15մ20սմ

22մ10սմ-10մ50սմ=11մ60սմ

4․ Մի ֆերմայում 847 ճագար կա, իսկ մյուսում՝ 309 ճագարով ավելի։ երկու ֆերմայում քանի՞ ճագար կա։ 847+309=1156

1156+847=2003

Պատ’2003 ամբողջ

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։ 

8 եռանկյուն

6․ Երեք կողմերի երկարությունների գումարը 7մ10սմ է։ Գտի՛ր AC կողմի երկարությունը։

 7մ10սմ-2մ85սմ=4մ25սմ

4մ25սմ-1մ30սմ=2մ95սմ

Պատ’2մ95սմ

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

803040
105090
607020

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝ 

9 հարյուրյակ, 6 տասնյակ, 0 միավոր, 3 հազարյակ 3960

8 հազարյակ, 5 միավոր, 0 հարյուրյակ, 0 տասնյակ 8005

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

28499+3849 < 19987+12361 

64311 – 28425 < 57279-21396

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

40կմ400մ+2կմ600մ=43կմ

72կմ90մ+13կմ100մ=85կմ190մ

4․ Այս բեկյալը քանի՞ հատվածից է բաղկացած։ 7 բեկյալ

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։ 12

6․ Գտի՛ր եռանկյան երեք կողմերի երկարությունների գումարը։ 19մ 

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

573933429
501645789
861357717

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s