Կրկնություն փաթեթ 2

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Լրացրու՛ աղյուսակների դատարկ վադակները անհրաժեշտ թվերով։ 

Գումարելի658292437129805309207173051492
Գումարելի 7429846233912061291414396
Գումար14011177060521011322121174481588

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

Նվազելի93788456150431760000051428709805
Հանելի 46573956719382937542118596287924
Տարբերություն47214499431048822457932832522881

Գործողությունները կատարիր այստեղ․

2․ Շրջանի դատարկ մասում ինչ թիվ պետք է գրել։ 21

3․ Դատարկ շրջանակում ինչ թիվ պետք է գրել։10 

4․ Ալենի քայլի երկարությունը 3/4 մ է, իսկ Արենի քայլի երկարությունը նրանից 5 սմ-ով երկար: Գտե՛ք ճանապարհի նվազագույն երկարությունը, որն անցնելու համար երկուսի քայլերի քանակներն էլ կարտահայտվեն բնական թվերով:100:4×3=75 սմ

       75+5=80սմ

Պատ’ճանապարհի

նվազագույն երկարությունը՝ 

Ալեն-75սմ մեկ քայլ,

Արեն-80սմ մեկ քայլ

5.Հաշվի°ր ամենամեծ զույգ քառանիշ և ամենափոքր կենտ եռանիշ թվերի  տարբերությունը: 9998-101=9897

6.Երկու վայրերից, որոնց միջև եղած հեռավորությունը 564 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա, նրանցից մեկի արագությունը  63 կմ⁄ժ էր: Ի՞նչ արագությամբ էր շարժվում երկրորդ ավտոմեքենան, եթե  ավտոմեքենաները հանդիպեցին շարժվելուց 4 ժամ հետո։

1)63×4=252կմ 

2)564-252=312կմ

3)312÷4=78կմ(ժ) 

Պատ՝ 78կմ(ժ)