Գումարման զուգորդական հատկությունը

Գումարման զուգորդական հատկությունը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր օգտագործելով գումարման զուգորդական հատկությունից։

700+630+70=1400

415+392+8=815b

5440+60+493+7=6000

2․ Հաշվի՛ր տրված կողմերով քառանկյան պարագիծը՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից։

13սմ

3․ Մեծ միավորներից մեկն արտահայտի՛ր փոքր միավորով։ 

33մ6դմ=336

2տ5ց=25

23ց15կգ=2315

32կգ50գ=3250

4․ Երկու կից հողամասերից մեկի մակերեսը 225մ2-ով մեծ է մյուսի մակերեսից։ Որքա՞ն է հողամասերից յուրաքանչյուրի մակերեսը, եթե դրանց մակերեսները միասին 2445մ2 է։

2445-225=2220

2220÷2=1110

1110+225=1335

Պատ’1335մ, 2220մ

5․ Համեմատի՛ր 

7կգ850գ > 8կգ200գ

8տ40կգ > 8տ400գ

90տ10ց = 91տ

75ց32կգ = 7տ532կգ

6․ Հայկի մտապահած թվին գումարելով 64՝ կստանանք Արայի մտապահած թիվը։ Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2344 է։ 

2344-64=2280

2280:2=1140

1140+64=1204

Պատ’1140,1204

7․ Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 25-ով։ Գտի՛ր այդ թվերը՝ գիտենալով, որ դրանց գումարը 425 է։ 

425-25=400 

400:2=200

200+25=225

Պատ’225,200

8․ Երեք հավասար թվերի գումարը 600 է։ Որքա՞ն է այդ թվերից երկուսի գումարը։ 

600:3=200

200+200=400

Պատ’400

9․ Ի՞նչ թվանշանով կարող է վերջանալ 5 իրար հաջորդող բնական թվերի արտադրյալը։ 

0 թվանշանով

10․ Հաշվի՛ր, թե քանի թվանշան է պետք բոլոր քառանիշ թվերը գրելու համար։ 

9999-1000=8999

Տնային առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր օգտագործելով գումարման զուգորդական հատկությունից։

120+800+200+40=1160

330+700+300+15=1345

4550+50+395+5=5000

2․ Հաշվի՛ր տրված կողմերով քառանկյան պարագիծը՝ օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից։ 

11սմ

3․ Մեծ միավորներից մեկն արտահայտի՛ր փոքր միավորով։ 

20օր12ժ

21ժ15ր

45ր18վ

32կմ6մ=32006մ

11մ8սմ

4․ Կարենը խաղողի համար վճարեց 450դրամով ավելի, քան դեղձի համար։ Նա որքա՞ն վճարեց մրգերից յուրաքանչյուրի համար, եթե ընդամենը վճարեց 2650 դրամ։

2650-450=2200

2200:2=1100

1100+450=1550

Պատ’1550,1100

5․ Համեմատի՛ր 

5կմ400մ < 6կմ200մ

8մ40սմ = 8մ4դմ

5մ75սմ > 5մ7դմ

12դմ8սմ = 128սմ

6․ Լալայի մտապահած թվից հանելով 45՝ կստանանք Աննայի մտապահած թիվը։ Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2349 է։ 

2349-45=2304 2304:2=1152

1152+45=1197

Պատ’Լալա1197,Աննա1152

7․ Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 35- ով։ Գտի՛ր այդ թվերը՝ գիտենալով, որ դրանց գումարը 435 է։435-35=400 400:2=200

200+35=235 

պատ’200,235

8․ Երեք թվերի գումարը 500 է։ Դրանցից երկուսի գումարը նույնպես 500 է։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։ 0   

9․ Կարո՞ղ է արդյոք 10 հավասար թվերի գումարը վերջանալ 8 թվանշանով։ Ոչ

10․ Հաշվի՛ր DB հատվածի երկարությունը՝ գիտեալով, որ․ 

AC=41մմ,  AD=16մմ, BC=9մմ։ 

41-16-9=16մմ Պատ’DB=16մմ

Վահագնի ծնունդը

d5bed5a1d5b0d5a1d5a3d5b6d5ab-d5aed5b6d5b8d682d5b6d5a4d5a8

 Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, Ծնում էր երկինքը, ծնում էր երկիրը

Երկնէր եւ ծովն ծիրանի. Ծնում էր ծիրանի ծովը

Երկն ի ծովուն ունէր եւ զկարմրիկն եղեգնիկ: Երկունքը ծով ուներ և կարմիր եղեգնի

Ընդ եղեգան փող ծո՛ւխ ելանէր, Եղեգնի փողով ծուխ էր բարձրանում

Ընդ եղեգան փող բո՛ց ելանէր. Եղեգնի փողով բոց էր բարձրանում

Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ: Եվ բոցի միջով վազում էր գանգրահեր պատանի

Նա հուր հեր ունէր, Նա կրակ մազեր ուներ

Բո՛ց ունէր մօրուս, Բոց մորուք ուներ,

Եվ աչկունքն էին արեգակունք: Եվ աչուկներն էին արեգակներ։

Կարդա այսպես.

ծովն — ծովըն

զկարմրիկն — ըզկարմրիկըն

ի բոցոյն — ի բոցույն

Բառարան

երկնէր — երկնում էր (ծնում էր)

երկին — երկինք(ը)

ծովն ծիրանի — ծիրանի ծովը

երկն — երկունքը

ի ծովուն — ծովում, ծովի մեջ

ունէր — 1. բռնել էր 2. ուներ

զկարմրիկն եղեգնիկ — կարմիր եղեգնիկին

ընդ եղեգան փող — եղեգնի փողով

ելանէր — ելնում էր

ի բոցոյն — այն բոցից

վազէր — վազում էր

աչկունք — աչիկները

արեգակունք – արեգակներ

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ո՞վ է Վահագնը: Պատմի՛ր նրա մասին: Վահագն ստեղծվել է ջրից, կրակից ու հողից։
  2. Գույն մատնանշող բառերը դուրս գրիր: Ո՞րն է բանաստեղծության մեջ իշխող գույնը: զըկարմրիկն, բոց, խարտյաշ։ Ծիրանագույն, կարմիր։
  3. Նկարագրի՛ր  Վահագնի ծնունդը: Ո՞ր  հիմնական տարրերի ծնունդ է Վահագնը: Հողից, ջրից, կրակից ծնվեց Վահագն, շուրջը բոց եղավ։
  4. Վահագնին նկարագրող պատկերները դո՛ւրս գրիր և ըստ դրանց ինքդ նկարագրի՛ր նրան:

Նա հուր հեր ունէր,

Բո՛ց ունէր մօրուս,

Եվ աչկունքն էին արեգակունք:

Նա կրակ մազեր ուներ, աչքերն ասես արեգակներ, տարբերվող ու շատ հուր տղա էր։

  1. Քո կարծիքով, այս ծնունդն իրակա՞ն է, երևակայակա՞ն, թե՞ ինչ-որ բան խորհրդանշող: Երևակայական է, և խորհրդանշում է միասնություն։
  2. Բանաստեղծությունն աշխարհաբար դարձրո՛ւ:
  3. Paint-ով նկարի՛ր Վահագնի ծնունդը: https://www.youtube.com/watch?v=m8cL8phu_sk
  4. Ձայնագրի՛ր բանաստեղծությունը: https://www.youtube.com/watch?v=m8cL8phu_sk