Մայիսի 18

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես, արտաբյուջե, ներմուծել:

հանել, բախտ, հնար, կամ, գալ, գոհ, հեռատես, բյուջե, մուծել:

Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

Շնաձուկ, գինեգործ, բույսակեր, հուսախաբ, լուսավոր, տարեմուտ, այսօր:

3. Գրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լույս այգի, սիրել, առու, գոտի, մութ, հույս, ընկույզ,  գրել, իջնել

Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

       Դաս+ա+ցուցակ, չ+տես, մարդ+ա+կեր, յուղ+ոտ, հաց+աման, աման+եղեն, լուս+ավոր, լուս+ա+մուտ, ան+տես+անելի, խոշոր+ա+ցույց, ցուց+ա+մատ, դռ+նակ, լավ+ություն, ան+հոգնել, դժ+գոհ, քար+ոտ, պարսիկ+ուհի, հայ+ուհի, Վրա+ստան:

6. Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր:

  Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

   Բ. Եղեն, ան, դժ, ային, ստան, ուհի

հացեղեն

հայուհի

հնդկաստան

դժգոհ

գարնանային 

անհոտ

7.Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: 

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: 

Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: 

Փոշիով ու աղտով էր ծածկված փողոցը: 

Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: 

Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: 

8.Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել,սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել

Ես առավոտյան համբուրեցի իմ նուրբ եղբորը և գնացի ճամփորդության։ Ճափորդության ժամանակ ես տեսա զմրուխտի նման քար և որոշեցի որպես հիշատակ պահել ինձ։ Վերադարձին տեսա շատ վախկոտ շուն, որը վախից թաքնվել էր ու տխուր հայացքով նայում էր։ Գնացի տուն, տանը ես որոշեցի պիցցա պատրաստել, պատրաստի խմոր արդեն կար տանը, տախտակի վրա կտրատեցի պիցցայի համար անրաժեշտ մթերքները։ Երբ արդեն պիցցան պատրաստ էր, պատուհանի ճեղքից տեսա, որ մայրիկս վերադառնում է։ Հանկարծ լսվեց սանդուղքով բարձրացող մայրիկիս ոտնաձայները, ապա տան կողպեքի ձայնը ու մայրիկս ներս մտավ երփներանգ ծաղիկները ձեռքին, նա հոգնած նստեց թախտին ու համտեսեց իմ պատրաստած համեղ պիցցան։