Առաջին և երկրորդ կանգառ

Պատկերի անվանումը՝ քառակուսի

կողմը 16սմ

պարագիծ՝16×4=64սմ

մակերես 16×16=256սմ

պարագիծը արտահայտված մմ ով՝64×10=640

պատկերի անվանումը՝ուղանկյուն

երկարություն՝16սմ

լայնություն՝10սմ

պարագիծ 2×(16+10)=52

մակերես 16×10=160

պարագիծը արտահայտված մմ-ով52×10=520մմ