Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

Բանավոր հարցեր

1․ Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր։բոլորը բացի 0ից

2․ Ի՞նչ է բնական թվերի շարքը։ Աճման կարգով բոլոր բնական թվերի հաջորդականությունը կոչվում է բնական շարք:

3․ Ո՞ր թվով է սկսվում բնական թվերի շարքը։1

4․ Բնական թվերի շարքում կա՞ արդյոք մեկին նախորդող թիվ։ոչ

5Մի՞շտ կարելի է համեմատել երկու բնական թվեր։այո բացի 0

6 Ի՞նչ  նշաններ են գործածվում թվերի համեմատման համար։ Մեծ, Փոքր, հավասար.

Առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով․ 5, 9, 11, 2, 8, 1, 12, 4, 10, 7, 6, 3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

2․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 19300584 թվին։

19300585

3․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 38657 թվին։38656

4․ Համեմատի՛ր․

 • 12374 < 9389
 • 874563 > 785674
 • 567213 > 567211
 • 148645 > 48645
 • 298467 = 298467
 • 478478 < 645470
 • 2367894 < 2367994
 • 13456 < 53456
 • 4789645 > 568129
 • 578478 < 649784
 • 9784512 = 9784512

5․ Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է 10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։ 

6․ Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում որի էջերի քանակը 7 անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկներինը միասին։

(20+56)×7=532

7  Գինու երկու կարաս կա։ Առաջինում կար 100լ գինի։ Երբ նրանից վերցրին 30լ գինի, նրա մեջ մնաց երկու անգամ պակաս գինի, քան երկրորդում եղածն էր։ Որքա՞ն գինի կար երկրորդ կարասում։ 

(100-30)×2=140 Պատ`140լ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s