Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրա

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ո՞ր թիվն է հաշվելիս ավելի ուշ հանդիպում՝ 37-ը, թե՞ 33-ը։ 33

2 Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։1

3․ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ամենափոքր վեցանիշ թիվը հաջորդում է ամենամեծ հնգանիշ թվին։ 100000-1=9999

4 Աստղանիշների փոխարեն տեղադրե՛ք թվերի համեմատման նշաններից մեկը (>, <, =) այնպես, որ ստացված գրառումը ճիշտ լինի։ 

  • 316 <705
  • 21 = 12
  • 15 < 17
  • 1032 < 2032
  • 1437 = 1437
  • 59962 < 123745 

5Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։ 10×6=60

60×2=120 Պատ`120էջ

Տնային առաջադրանքներ

1 Ո՞րն է ամենամեծ երկնիշ թիվը։ 99

2․ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ամենամեծ քառանիշ թիվը նախորդում է ամենափոքր հնգանիշ թվին։9999+1=10000 այո

3. Գրառե՛ք թվանշաններով և համեմատե՛ք հետևյալ թվերը․ 

  • յոթ հազար ութ հարյուր երեսունվեց > յոթ հազար ութ հարյուր քսանինը
  • 7836>7829
  • տասը հազար յոթ հարյուր քառասունչորս >տասը հազար վեց հարյուր իննսունինը
  • 10744>10699

4 Դասարանում 33 աշակերտներից 17-ը աղջիկներ են։ Դասարանում տղանե՞րն են ավելի շատ, թե՞ աղջիկները։ աղջիկները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s