Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 Որևէ թիվ երկու թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ թիվը բազմապատկելով յուրաքանչյուր գումարելիով և ստացված թվերը գումարելով իրար։ 

Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285 

Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400 

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

8‧(7+5)=

8×7+8×5=96

4‧(91+64)=

4×91+4×64=620

(375+58)‧2=

2×58+2×375=866

(119+32) ‧100=

100×32+100×119=15100 

2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․ 

Օրինակներ՝

194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400 

164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200 

132‧70+70‧68=14000

973‧37-27‧37=35002

388‧99+12‧99=39600

462·120-462·70=23100 

3. Հաշվե՛ք   առավել   հարմար եղանակով․ 

Օրինակներ՝ 

194‧40+194‧50+19410=194‧(40+50+10)=194‧100=19400 

164‧80-164‧20-164‧10=164‧(80-20-10)=164‧50=8200 

251·256+251·122+251·34=

251x(256+122)=94878 

361·145+361·53+361·52=

361x(145+53)=71478 

164·243-164·53-164·9=

164x(243×53)=2112156

4. Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։ Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։

56+16=896

896-837=59

5 Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։ 

256+80=336

336+112=548

Տնային առաջադրանքներ 

1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

6‧(9+6)= 6×9+6×6=90

(37+5)‧20=20×5+20×37=840

(10-3)‧11=11×3+11×10=143

(11-9)‧12= 12×9+12×12=240

2.  Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․ 

2.  Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

 7‧3+7‧5+7‧2 = 749

4‧9+4‧11+4‧3 = 92

25‧2+25‧3+25‧5 = 250

32‧16+32‧4+32‧5 = 800

3.  Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 1)137-15=122

2) 122:2=61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s