ՀՀ Պետական Մարզեր

Արարատ֊Արտաշատ

Շիրակ֊Գյումրի

Լոռի֊Վանաձոր

Արմավիր֊արմավիր

Տավուշ֊Իձևան

Կոտայք֊Հրազդան

Արագածոտն֊Աշտարակ

Վայոց ձոր֊Եղեգնաձոր

Սյունիք֊Կապան