Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը»

1.Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:

2.Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր        

Դալկահար-Գույնը գցած                                               

3.Գրավոր բացատրի՛ր արտահայտությունները:

ջրի երազ, 

ստրուկ աշխարհ-ազատություն չսիրող մարդկություն, որը գերի է մարդկային օրենքի:

4.Ո՞րնէ առակի ասելիքը և ի՞նչ է սովորեցնում այն քեզ:

Որ կյանքից թանկ բան կա, օրինակ աղավնու մոտ կյանքից թանկ բանը թռիչքն է:

5.Դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը:

-Թռիր, սիրելիս, ազատ ու վայրի,

Թռիր ու ասա ստրուկ աշխարհքին

Թե ինչն է թանկը կյանքից ավելի…,-