С. Работа

К водопаду мы думали отправиться на рассвете, но вышли поздно. Солнце уже пекло. Дорога тянулась по берегу море. Под ногами хрустели чёрные водоросли. Волны вибросили их на берег а солнце высушило. К вечеру добрались но место. Мы расположились у скалы. но вот уже солнце спряталось и сразу спустились сумерки. Мы разложили костёр и устроили здесь ночлег.

Հայոց Լեզու 5 14.12.21

96.

Աստղիկ, արկղիկ, թիթեռնիկ, թերթիկ, գետակ, նավակ, դոտիկ, թռչնակ, խոզուկ, գառնուկ: Բ.հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, որդյակ, տաքուկ, հարսիկ:

97.

Ա. Մկն-իկ,մայր-իկ,(շուն)շն-իկ,կապ-իկ,փոքր-իկ,սիրուն-իկ,թիթեռ-նիկ,տոտ-իկ,մատ-իկ:

Բ.(Գունդ)գնդ-ակ գետ-ակ,գուշ-ակ,սոխ-ակ,մահ-ակ,(բլուր)բլր-ակ:

Գ.Գայլ-ուկ,գառն-ուկ,ձագ-ուկ,ձի-ուկ,մարդ-ուկ:

99.

Ա.թափանցիկ, շրջիկ, մարտիկ, սրտաճմլուկ, ճանճ քշուկ:

Բ.օրինակ, ճաշակ, ախորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ գիտակ, բռնակ:

Գ.կտրուկ, դիպուկ

100.

հիվանդանոց, ծաղկանոց, մկնոց, հայաստան, նստարան, աբենարան, դասարան, դպրոց, դարբնոց, հյուրանոց, զորանոց, ռուսաստան, գործարան, բրուտանոց, կուսանոց, ուզբեկստան, հնդկաստան, ծիրաննոց:

Русский язык 06.12.21

Упражнение 1. Выберите один из глаголов, данных в скобках, и поставьте его в нужную форму.

1. Они редко обедает в ресторане. 2. Он каждый день дарить ей цветы. 3. Мы ремонтировали свою машину 2 часа. 4. Я забыл заплатить за телефон. 5. На какую ногу вам больно наступать? 6. Не надо спорить 7. Он разучился играть в шахматы. 8. Она успела сесть в поезд, который уже отходил. 9. Они строили дом 2 года. 10. Я отвыкла вставать рано.

11. Не нужно заказывать такси: я сам отвезу вас в аэропорт. 12. Он сумел сдать все экзамены на отлично. 13. Им скучно жить в деревне. 14. Он устал работать по 10 часов в сутки. 15. Вам вредно есть солёные продукты. 16. Как тебе удалось выучить китайский язык за год? 17. Она написавала родителям раз в месяц. 18. Он смог выиграть у теннисиста, который был намного сильнее его. 19. Мы всегда бирем с собой в поездку разные лекарства. 20. Сегодня он сам приготовиль завтрак.

Упражнение 2. Вставьте вместо точек глагол совершенного или несовершенного вида в нужной форме.

1. Студент решил задачу и показал её преподавателю. Мы решали задачу 3 часа.

2. Они поработали в Англии 4 года. Он работал в Германии и вернулся на Родину.

3. Она отлично подготовилась к экзамену. Я готовился к экзамену 2 дня.

4. Ты очень хорошо перевес текст. Он переводиль текст полдня.

5. Мы убрали квартиру и пошли гулять. Сколько времени они убирали квартиру?

6. Почему вы так долго пите чай? Я выпиль чай и пошла на работу.

7. Он посмотрел телевизор и лёг спать. Они смотрели телевизор весь вечер.

8. Она делала зарядку 20 минут. Я сделал зарядку и стал завтракать.

9. Преподаватель проверяла тесты студентов 3 часа. Она проверила тесты студентов и поехала в университет.

10. Он искал работу месяц. Я нашел работу и начал работать с понедельника. ч

Упражнение 3. Выберите нужный глагол и вставьте его вместо точек.

1. Когда он обедал, он смотрел на часы. Когда он пообедал, он пошёл на лекцию.

2. Когда она завтракала, она думала об экзамене. Когда она позавтракала, она пошла в университет.

3. Когда я ужинал, я вспоминал все события этого дня. Когда я поужинал, лёг спать.

4. Когда он читал письмо от невесты, он улыбался. Когда он прочитал письмо от невесты, он положил его в карман напротив сердца.

5. Когда он покупал машину, он долго осматривал её со всех сторон. Когда он купил машину, он поехал на ней домой.

6. Когда я ел суп, я думал о том, какой он вкусный. Когда я съел суп, я попросил вторую порцию

7. Когда она сдавала экзамен, она очень волновалась. Когда она сдала экзамен, она была счастлива.

8. Когда он переводил текст, он пользовался словарём. Когда он перевёл текст, он пошёл гулять.

9. Когда она писала книгу, она использовала свой жизненный опыт. Когда она написала книгу, она решила её опубликовать.

10. Когда он переезжал на новую квартиру, он заказал машину для мебели. Когда он переехал на новую квартиру, он был очень доволен.

Նոյեմբեր ամսվա ինքնաստուգում

1) Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 10, մնացորդը՝ 6։

21×10+6=216

2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 186 է, թերի քանորդը՝ 5, մնացորդը՝ 1։

(186-1):5=37

3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, թերի քանորդը՝ 4, մնացորդը՝ 3։

33×4+3=135

4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 4, մնացորդը՝ 2։

(126-2):4=31

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 19, մնացորդը՝ 5։

17×19+5=328

6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 158 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 2

(158-2):3=52

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 3-ի բաժանելիս։

2

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 25-ի բաժանելիս։

24

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 106-ի բաժանելիս։

105

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

1000, 1785, 2924, 30261, 2820, 34581, 3565, 2812, 4533

11) Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ:475

12) Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։2642

13)  Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։1380

14)  Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ուղիղ անկյուն

15) Երկու շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 3սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։ոչ