Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան-  Գարիկ Մելիքյան, 4.1 դասարան:
Ընտրությամբ խումբ-  Քանդակ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-  Օգտվում եմ
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- երկկողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
Ֆուտբոլ դպրոցից դուրս: